Конференція ФІФ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Факультет іноземної філології

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УНІВЕРСИТЕТ АСТОН,  м. Бірмінгем, Велика Британія

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ, м.Фрайбург, Німеччина

УНІВЕРСИТЕТ КАН, Франція

САМАРКАНДСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ, Узбекистан

 

 

«НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР»

 

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІII Міжнародній

науково-практичній конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір»,

яка відбудеться 18-19 квітня 2017 р.

     Планується робота за напрямками:

 1. Актуальні проблеми дослідження германських мов.
 2. Літературознавчі студії.
 3. Переклад як компонент полілінгвальної комунікації.
 4. Актуальні проблеми крос-культурної підготовки майбутніх фахівців.
 5. Методологічні аспекти викладання й вивчення іноземних мов.

 

    Робочі мови конференції:  українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська, італійська.

Форма участі: особиста або дистанційна.

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, магістранти.

За результатами конференції планується  видання статей у :

 • Науковому журналі «Молодий вчений», який входить до міжнародних каталогів наукових видань та науко-метричних баз Index Copernicus, ScholarGoogle,OAJICiteFactor, Research Bible, РИНЦ;
 • збірнику матеріалів конференції.

Для участі в конференції необхідно на електронну адресу конференції conferencefif@ukr.net надіслати:

 • заявку на участь у конференції (файл із назвою «name_application»);
 • статтю до наукового видання «Молодий вчений» загальним обсягом 10 сторінок (до 20 березня 2017р. )  або тези обсягом 3–5 сторінок до збірника матеріалів (до 1 квітня 2017р.). Статтю або тези подавати  у форматі doc. або doсx. із назвою латинськими літерами «name_article».

Вартість публікації:

 • у науковому виданні «Молодий вчений» (10 стор.) – 300грн., кожна додаткова сторінка – 25грн.;
 • у збірнику матеріалів конференції – 150грн.

З вимогами до оформлення статті у науковому виданні «Молодий вчений» можна ознайомитися за адресою: http://molodyvcheny.in.ua/ua/rules/.

 

Вимоги до до оформлення статті у збірнику матеріалів конференції:

До друку приймаються тези обсягом 3–5 сторінок тексту формату А4, набрані в текстовому редакторі WORD / OFFICE 14 кеглем шрифту Times New Roman, інтервал – полуторний, абзац – 1,25 см; поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см, текст друкується без переносів з вирівнюванням на всю ширину сторінки). Перед текстом доповіді курсивом подається анотація англійською мовою (3–5 речень) із переліком ключових слів. Посилання на літературу подаються в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, с. 237].

Контактна інформація:

Голова оргкомітету:  к.пед.н., доц. Тетяна Олександрівна Мороз

Відповідальний секретар конференції: к.пед.н, доц. Ольга Михайлівна Волченко (моб. +38 095 416 78 06, роб. (+38 0512)59-07-89)

У разі виникнення питань звертайтесь до відповідального секретаря: conferencefif@ukr.net.

 

ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ  СТАТТІ у збірнику матеріалів конференції

Іванов М.Л.

                                                                                                     к.філол.н., доцент

 Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ДИСКУРС”

 

Текст анотації (англійською мовою).

Keywords:

 

Текст статті.

Література

(в алфавітному порядку)

 1. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : енциклопедичний довідник / О. О.Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 712 с.

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСНИКА

 

Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________

Місце роботи_______________________________________________________

Науковий ступінь___________________________________________________

Наукове звання_____________________________________________________

Посада____________________________________________________________

Тема доповіді______________________________________________________

Назва секції________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові, наукова ступінь, вчене звання, місце роботи, посада наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня)________________________________________________________

Домашня адреса____________________________________________________

E-mail_____________________________________________________________

Контактні телефони (у тому числі мобільний)___________________________

Потреба у проживанні на час пленарного засідання_______________________