Навчально-методичне забезпечення ОК спеціальності 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Англійська лінгвокультурологія

Використання ІКТ у професійній діяльності

Вступ до перекладознавства

Граматичні категорії та практична граматика 1 курс

Граматичні категорії та практична граматика 2 курс

Двосторонній послідовний переклад 5 курс

Жанрові теорії перекладу

Іноземна мова за науково-професійним спрямуванням

Комунікативні стратегії англійської мови 5 курс

Лінгвокраїнознавство Великобританії та США

Переклад економічних текстів

Переклад спеціальних текстів

Переклад юридичних текстів

Прагматичні проблеми перекладу та інтерпретації текстів іноземною мовою

Практичний курс англійської мови 3 курс ПЛ

Практичний курс англійської мови 4 курс ПЛ

Практичнй курс англійської мови 3 курс

Практичний курс англійської мови 4 курс

Практичний курс перекладу з англійської мови 2 курс

Практичний курс перекладу з англійської мови 3 курс

Практичний курс англійської мови 1 курс

Практичний курс англійської мови 2 курс

Порівняльна граматика англійської та української мов

Послідовний переклад та техніки нотування

Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу 5 курс

Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу 6 курс

Теорія і практика кроскультурної взаємодії

Теорія і практика інтерпретації тексту

Теорія і практика перекладу

Теорія перекладу

Термінологія та переклад