Навчально-методичне забезпечення дисциплін секції перекладу

Англійська лінгвокультурологія

Використання ІКТ у професійній діяльності

Вступ до перекладознавства

Граматичні категорії та практична граматика 1 курс

Граматичні категорії та практична граматика 2 курс

Двосторонній пслідовний переклад 5 курс

Жанрові теорії перекладу

Іноземна мова за науково-професійним спрямуванням

Комунікативні стратегії основної іноземної мови 5 курс

Лінгвокраїнознавство

Переклад економічних текстів

Переклад спеціальних текстів

Переклад юридичних текстів

Прагматичні проблеми перекладу та інтерпретації текстів іноземною мовою

Практичний курс англійської мови 3 курс ПЛ

Практичний курс англійської мови 4 курс ПЛ

Практичнй курс основної іноземної мови 3 курс

Практичний курс основної іноземної мови 4 курс

Практичний курс перекладу з першої іноземної мови 2 курс

Практичний курс перекладу з першої іноземної мови 3 курс

Практичний урс англійської мови 1 курс

Практичний курс першої іноземної мови 2 курс

Порівняльна граматика

Послідовний переклад

Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу 5 курс

Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу 6 курс

Теорія і практика кроскультурної взаємодії

Теорія і практика інтерпретації тексту

Теорія і практика перекладу

Теорія перекладу

Термінологія та переклад