Навчально-методичне забезпечення дисциплін

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ І НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ викладачів кафедри української мови і літератури

Рускуліс Л. В.: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/simple-search?query=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%81

Родіонова І. Г.: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/simple-search?query=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0

Каленюк С. О.: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/simple-search?query=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA

Корнієнко І. А.: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/simple-search?query=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername=author&filterquery=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0&filtertype=equals

Гурдуз А. І.: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/simple-search?query=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B7

Мікрюкова К. О.: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/simple-search?location=%2F&query=%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0&rpp=10&sort_by=score&order=desc

Олексюк О. М.: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/simple-search?query=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8E%D0%BA&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername=author&filterquery=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8E%D0%BA%2C+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0&filtertype=equals

Родіонова І. Історія української літератури ХХ століття 

Родіонова І. Історія світової літератури (модернізм-постмодернізм): Навчально-методичні
рекомендації та вказівки до самостійної роботи студентів

Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін методичного циклу

Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін літературознавчого циклу

Корпус навчально-методичних матеріалів: мовознавчий та історико-лінгвістичний цикли