Навчально-методичне забеспечення дисциплін

Родіонова І. Історія української літератури ХХ століття 

Родіонова І. Історія світової літератури (модернізм-постмодернізм): Навчально-методичні
рекомендації та вказівки до самостійної роботи студентів

Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін методичного циклу

Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін літературознавчого циклу

Корпус навчально-методичних матеріалів: мовознавчий та історико-лінгвістичний цикли