Наукова робота

молоді учені

Анотований звіт з наукової теми кафедри за І півріччя 2018

План НДР

Звіт про наукову роботу кафедри у І півріччі 2018р.

Наукові студентські групи

Публікії викладачів у науковометричних базах

Міжнародні угоди про співпрацю

ЗАВДАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ТУРУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОЛІМПІАДИ ІЗ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ(1)

Інформаційний лист ОЛІМПІАДА 2019