Наукова робота

Склад ради молодих вчених кафедри перекладу

Звіт з НДР кафедри за 2017 рік 

Публікації Web of Science та Scopus

НДР “Переклад як центральна ланка полілінгвальної опосередкованої комунікації”(2012 – 2017 рр.)

Інноваційний проект “Європейський виклик: формування готовності студентів ВНЗ до кроскультурної взаємодії”  

НДР “Інтерференція в процесі перекладу у сфері міжкультурної професійної комунікації”