014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська))

ОС “Бакалавр”


НП Настановно-корективний курс англійської мови 1 курс

НП Загально-політичний дискурс англійської мови 2 курс

НП Зарубіжна література 2 курс

НП Практичний курс англійської мови 1 курс

НП Практичний курс англійської мови 2 курс

НП Практичний курс англійської мови 3 курс

НП Практичний курс англійської мови 4 курс

НП Аналітичне читання 4 курс

НП Практичний курс німецької мови 3 курс

НП Практичний курс німецької мови 4 курс

НП Граматичні категорії та практична граматика англійської мови 1 курс

НП Граматичні категорії та практична граматика англійської мови 2 курс

НП Академічна англійська мова

НП Література країни, мова якої вивчається 3 курс

НП Література країни, мова якої вивчається 4 курс

НП Стилістика

НП Теорія та критика сучасної англомовної літератури та кіно

НП Теоретична граматика англійської мови

НП Лексикологія англійської мови

НП Теоретична фонетика англійської мови

НП Історія англійської мови

НП Лінгвокраїнознавство Великобританії та США

 

 

ОС “Магістр”


НП Германське мовознавство

НП Комунікативні стратегії англійської мови

НП Методика викладання іноземних мов у закладах фахових передвищої і вищої освіти

НП Виробнича практика у профільній школі

НП Виробнича практика у закладах фахової вищої і передвищої освіти

НП Управління закладами освіти

НП Управління проєктами

НП Методологія наукових досліджень

НП Академічна іноземна мова

НП Предметно-мовне інтегроване навчання та освітні технології

НП Медіа грамотність та критичне мислиння

НП Інноваційні технології навчання іноземних мов

НП Теорія і критика сучасної англійської літератури

НП Англійська мова для академічний цілей

НП Лінгвістичні студії

НП Методика розробки навчальних програм та їх оцінювання

НП Методика навчання іноземних мов на різних етапах