014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська))

ОС “БАКАЛАВР”

НП Настановно-корективний курс англійської мови 

НП Аналітичне читання 4 курс

НП Лексикологія англійської мови

НП Загально-політичний дискурс англійської мови

НП Практичний курс англійської мови 1 курс

НП Практичний курс англійської мови 2 курс

НП Практичний курс англійської мови 3 курс

НП Практичний курс англійської мови 4 курс

НП Теоретична граматика англійської мови

НП Теорія та критика сучасної англомовної літератури та кіно

НП Академічна англійська мова

НП Література країни, мова якої вивчається 3 курс

НП Література країни, мова якої вивчається 4 курс

НП Стилістика

НП Теоретична фонетика англійської мови

НП Професійно-орієнтова практика з англійської мови 2 курс

НП Навчально-педагогічна практика з основної мови 4 курс

НП Мовна практика в літніх оздоровчих таборах

НП Термінологія і переклад

ОС “МАГІСТР”

НП Комунікативні стратегії англійської мови

НП Методика викладання іноземних мов у профільній школі

НП Виробнича практика у профільній школі

НП Виробнича практика у ЗВО

НП Академічна англійська мова – усі спеціальності

НП Інноваційні технології навчання іноземних мов

НП Медіаграмотність та критичне мислення

НП Методика розробки навчальних програм та їх оцінювання

НП Лінгвістичні студії

НП Комунікативні стратегії англійської мови

НП Предметно-мовне інтегроване навчання та освітні технології

НП Англійська мова для академічних цілей