Документація

Методичні рекомендації для студентів щодо вимог до письмових робіт з урахуванням принципів академічної доброчесності

Кодекс академічної доброчесності науково-педагогічних працівників МНУ імені В.О. Сухомлинського

polozhennya Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти та етикет академічних взаємовідносин у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського

План роботи комісії з академічної доброчесності філологічного факультету на 2022-2023н.р.