Освітньо-професійні програми

Стандарт вищої освіти БАКАЛАВР 035 Філологія

Cтандарт вищої освіти МАГІСТР 035 Філологія

ОПП 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) бакалавр 2019-2020н.р.

ОПП  035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька  (бакалавр) 2019-2020н.р.

ОПП 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька  (магістр) 2019-2020н.р.

ОКХ 014 Середня освіта

ОКХ 035 Філологія