Освітньо-професійні програми

ОКХ 014 Середня освіта

ОКХ 035 Філологія

ОПП 014.02 Середня освіта Мова і література Освітня програма:  Німецька мова та друга іноземна) БАКАЛАВР

ОПП 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша-німецька. Освітня програма: Мова і література (німецька) БАКАЛАВР

ОПП 035. 043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша-німецька Освітня програма: Мова і література німецька) МАГІСТР

ОПП 035.041 Філологія. Германські мови та література (переклад включно)), перша англійська Освітня програма: Переклад БАКАЛАВР

ОПП 035.041 Філологія. Германські мови та література (переклад включно)), перша англійька Освітня програма: Переклад МАГІСТР