Освітньо-професійні програми

Стандарт вищої освіти БАКАЛАВР 035 Філологія

Cтандарт вищої освіти МАГІСТР 035 Філологія

ОПП  035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька  (бакалавр) 2019-2020н.р.

ОПП 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька  (магістр) 2019-2020н.р.

ОКХ 035 Філологія