Освітньо-професійні програми

ОПП 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (бакалавр) 2021-2022 н.р.

ОПП 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (магістр) 2021-2022 н.р.

Cтандарт вищої освіти  035 Філологія (МАГІСТР)

Cтандарт вищої освіти  035 Філологія (БАКАЛАВР)