035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Науково-педагогічні працівники кафедри германської філології підвищують свою кваліфікацію як в Україні, так і за кордоном за такими видами: довгострокове підвищення кваліфікації (курси, школи, стажування тощо); короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, вебінари, «круглі столи» тощо). Це сприяє професійному зростанню науково-педагогічних працівників, ознайомленню з новітніми методиками викладання та актуальними здобутками гуманітарної науки, запровадженню інноваційних методів та прийомів в освітній процес, підвищенню якості й ефективності навчання здобувачів вищої освіти.

Графік підвищення кваліфікації викладачів кафедри германської філології, секція «Переклад»

НПП

2019 2020 2021 2022

2023

1

д.п.н., проф. Солодка А.К.

04.01.2021-04.04.2021

Стажування у Вищій школі лінгвістичній, м.Ченстохова, Польща

2

к.п.н., доц.

Мороз Т.О.

22.01.2020-29.05.2020

Університет менеджменту освіти НАПН України (свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0566-20 від 29.05.2020р.)

3

к.філол.н., доц. Єфименко Т.М.

04.01.2021-04.04.2021

Стажування у Вищій школі лінгвістичній, м.Ченстохова, Польща

4 к.філол.н., ст.викладач Чередниченко В.П.

27.09.2021-27.12.2021

Стажування у Вищій школі лінгвістичній, м.Ченстохова, Польща

5 к.філол.н., ст.викладач Баркарь У.Я.

15.10.2019-15.11.2019 Стажування у Чорноморському національному університеті імені П.Могили, сертифікат МК №000108

Сертифікати