Навчальні програми

Практична граматика 2019-2020н.р.

Методика навчання іноземних мов 2019-2020н.р.

Аудіювання англомовного тексту 2019-2020н.р.

Теоретичний курс ІІ іноземної мови 2019-2020н.р.

Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови 2019-2020н.р.

Теорія і критика сучасної англійської літератури 2019-2020н.р.

Теорія і критика сучасної англомовної літератури і кіно 4 курс 2019-2020н.р.

Стилістика 2019-2020н.р.

Література країни мова якої вивчається 4 курс 2019-2020н.р.

Граматичні категорії та практична граматика основної мови 2019-2020н.р.

Англійська мова за науковим спрямувванням (МАГІСТР) 2019-2020н.р.

Академічне писемне мовлення (МАГІСТР) 2019-2020н.р.

Теоретична граматика 2019-2020н.р.

Практичний курс основної мови 4 курс 2019-2020н.р.


Аналітичне читання 4 курс 2019-2020н.р.

Лінгвостилістичний аналіз тексту 2019-2020н.р.

Лексикологія 2019-2020н.р.

Аналітичне читання 2019-2020н.р.


Теорія педагогічного експерименту 2019-2020н.р.

Теорія і практика управління управління навчальними закладами 2019-2020н.р.


Історія мови 2019-2020н.р.

Педагогіка 2019-2020н.р.

Практичний курс англійської мови Ікурс 2019-2020н.р.


Лінгвостилістичний аналіз публіцистичного тексту 2019-2020н.р.

Технологія аналізу художнього твору 2019-2020н.р.

Сучасні теорії лінгвістики 2019-2020н.р.

Актуальні проблеми викладання мови у ВНЗ

Ораторське мистецтво

Практичний курс російської мови 266

Практичний курс другої мови (російська)  276

Теоретична фонетика російської мови 266

Теоретичний курс російської мови (теоретичний синтаксис російської мови) 266

Фразеологія російської мови 

Практичний курс другої мови 4 курс 

Актуальні проблеми викладання літератури у ВНЗ

Інтерпретація тексту 

Контекстне вивчення худ. твору

Методика викладання зарубіжної літератури