Навчальні програми

4 курс ПКОМ навч.пр.

ПКОМ філологія навч пр. 1 курс 2018-19

ПКОМ середня освіта навч пр. 1 курс 2018-19

НАВЧ. ПРОГ. З ПКОМ 2 КУРС 2018-2019

Пупм 3 курс 2018-19

Лінгвостилістичний аналіз тексту

Лексикологія

Лінгвостилістичний аналіз

 Літ-ра країни 3 курс Філологія

Стилістика

Теорія і критика іт-ри 4 курс

Теорія і критика іт-ри 5 курс

Лінгвокраїнознавство 17-18

МНІМ

Теоретичний курс другої мови

ТКДМ маг. 606н

Теор. грамматика

ІСТОРІЯ МОВИ 2018-2019

Акад.письмо 2 Освіта

Акад.письмо 2 Філологія

Акад.письмо 5 курс

Англ.за проф.спрямуванням

Література 4 курс

Літ-ра країни 3 курс Освіта

ТЕОР.ПЕД.ЕКСПЕР

ТЕОР.І ПРАКТ УПРАВЛ.

Університетські студії

Навч. грам кат

Пр.фон. 2018-2019 – філологія

 Пр.фон. 2018-2019(ОСВ-ТА)

Навчальна практ грам.

СТЛ 5 КУРС 2018-2019

Типова прогр. теор фон. 2018-2019.

Аналітичне читання

ПКДМ.4

ПКДМ.5

ПКДМ 3

Аналітичне читання 3 курс 2018-19

ПЕДАГОГІКА

Акт проблеми

Загальне мовознавство

Лінгвотекстологія

Методика навчання фахових дисциплін у вищих навчальних закладах (мова)

Ораторське мистецтво

Сучасні аспекти лінгвістики

Стилістика російської мови а лін

Інтерпретація тексту

Контекстне вивчення художнього твору

Методика викладання світової літератури

Методика навчання фахових дисциплін у ВНЗ (література)

Теорія літератури

Актуальні проблеми