Навчальні програми

Бакалавр 2023-24 н.р.:

НП_Спеціальна методика розвитку мовлення і початкового навчання мови

НП_Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень і навчання математики

НП_СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА З ОСНОВАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДИДАКТИКИ

НП_СПЕЦІАЛЬНА ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА

НП_ТЕОРІЯ І СПЕЦІАЛЬНА МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ, МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НП_Проєктивні методики

НП_ПСИХОЛІНГВІСТИКА

НП_Спеціальна методика образотворчого та трудового навчання

НП_Спеціальна методика фізичного виховання

НП_Спеціальна методика ознайомлення з природничим та суспільним довкіллям

НП _Психопатологія і психотерапія

НП_Психологія інклюзивної освіти

НП_Спеціальна практична психологія

НП_Загальна, вікова, педагогічна логопсихологія

НП _Технології інклюзивної освіти

НП_ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

НП_ОРГАНІЗАЦІЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ

НП_ЛОГОПЕДІЯ І НЕВРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДІЇ_ІІІ курс

НП_ДИТЯЧА ДОШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ТА ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ

НП_ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

НП_ПЕДАГОГІЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ, РИТОРИКА, КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА

НП_СПЕЦСЕМІНАР ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

НП_ЛОГОРИТМІКА ТА ІГРИ В ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ

НП_Педагогіка

 

Бакалавр 2022-23 н.р.:

НП_Проективні методики

НП_Психодіагностика та технології проведення психологічних тренінгів у спеціальних та інклюзивних закладах

НП_Психологія інклюзивної освіти

НП_Спеціальна дидактика навчання дітей з особливими потребами

НП_Спеціальна практична психологія

НП_Psychology special

НП_Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія

НП_Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання

НП_Організація психологічної служби в закладах для дітей з порушеннями психофізичного розвитку

НП_Педагогічна деонтологія, риторика, культура мовлення корекційного педагога

НП_Спеціальна методики формування елементарних математичних уявлень і навчання математики

НП_Механізми та клініка мовленнєвих, інтелектуальних та сенсорних порушень

НП_Корекційно-реабілітаційні служби та соціально-правове забезпечення

НП_Спеціальна методика образотворчого та трудового навчання

НП_Спеціальна методика ознайомлення з природничими та суспільним довкіллям

НП_Педагогічні технології у корекційно-виховному процесі

НП_Дитяча дошкільна лiтература та виразне читання

НП_Спецсемінар Організація роботи з дітьми із загальним недорозвитком мовлення

НП_Спеціальна методика розвитку мовлення та початкового навчання мови дітей з ТПМ

НП_Психодіагностика та технології проведення психологічних тренінгів у спеціальних та інклюзивних закладах

НП_Психологія інклюзивної освіти

НП_Педагогічні технології у корекційно-виховному процесі.docx

НП_Педагогіка (спеціальна)

НП_Анатомія, фізіологія, паталогія дітей та основи генетики

НП_Організація наукових досліджень у спеціальній педагогіці

НП_Логопедія і неврологічні основи логопедії_ 4 курс

НП_Організація психологічної служби в закладах для дітей з порушеннями психофізичного розвитку

НП_Інклюзивне навчання

НП_Спеціальна методика фізичного виховання

 

 

Магістр 2023-24 н.р.:

НП_Технології виховної роботи

НП_Основи психосоматики

НП_Менеджмент у спеціальній освіті

НП_Актуальні проблеми логопедії

НП_Спеціальна педагогіка та спеціальна психологія з методиками викладання

НП_Практикум зі спеціальної психології

НП_Методологія наукових досліджень в психокорекційній педагогіці

НП_Організація педагогічного процесу в корекційній освіті

НП_Логопсихологія з МВ

НП_ЛОГОПЕДІЯ з МВ

НП_СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ

 

Магістр 2022-23 н.р.:

НП_Основи психосоматики

НП_Практикум зі спеціальної психології

НП_Психодидактика застосування сучасних технологій навчання у закладах освіти різних рівнів

НП_Технології виховної роботи в інклюзивному середовищі

НП_Основи самоефективності педагога

НП_Сучасні технології логопедичної роботи

НП_Менеджмент у спеціальній освіті