Навчальні програми

 

Бакалавр:

НП_Проективні методики

НП_Психодіагностика та технології проведення психологічних тренінгів у спеціальних та інклюзивних закладах

НП_Психологія інклюзивної освіти

НП_Спеціальна дидактика навчання дітей з особливими потребами

НП_Спеціальна практична психологія

НП_Psychology special

НП_Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія

НП_Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання

НП_Організація психологічної служби в закладах для дітей з порушеннями психофізичного розвитку

НП_Педагогічна деонтологія, риторика, культура мовлення корекційного педагога

НП_Спеціальна методики формування елементарних математичних уявлень і навчання математики

НП_Механізми та клініка мовленнєвих, інтелектуальних та сенсорних порушень

НП_Корекційно-реабілітаційні служби та соціально-правове забезпечення

НП_Спеціальна методика образотворчого та трудового навчання

НП_Спеціальна методика ознайомлення з природничими та суспільним довкіллям

НП_Педагогічні технології у корекційно-виховному процесі

НП_Дитяча дошкільна лiтература та виразне читання

НП_Спецсемінар Організація роботи з дітьми із загальним недорозвитком мовлення

НП_Спеціальна методика розвитку мовлення та початкового навчання мови дітей з ТПМ

НП_Психодіагностика та технології проведення психологічних тренінгів у спеціальних та інклюзивних закладах

НП_Психологія інклюзивної освіти

НП_Педагогічні технології у корекційно-виховному процесі.docx

НП_Педагогіка (спеціальна)

НП_Організація наукових досліджень у спеціальній педагогіці

 

Магістр:

НП_Основи психосоматики

НП_Практикум зі спеціальної психології

НП_Психодидактика застосування сучасних технологій навчання у закладах освіти різних рівнів

НП_Технології виховної роботи в інклюзивному середовищі