Документація

ЗРАЗКИ_ЗАЯВ

Закон України “Про вищу освіту” 2016

Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти та етикету академічних відносин в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського

Правила призначення стипендій у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського