Робочі програми

Аналітичне читання ІІІ курс 2019-2020н.р.

Педагогіка 2019-2020н.р.

Практичний курс англійської мови І курс 2019-2020н.р.


Лінгвостилістичний аналіз публіцистичного тексту 5 курс 2019-2020н.р.

Історія мови 2019-2020н.р.


Теоретична граматика 2019-2020н.р.


Методика навчання іноземної мови 2019-2020н.р.


Теорія і практика педагогічного експерименту 2019-2020н.р.

Тех.аналіз (МАГІСТР) 2019-2020н.р.


Лінгвокраїнознавство 2019-2020н.р.


Теорія і критика англійської літератури 2019-2020н.р.

Теорія і критика англійської літератури та кіно 2019-2020н.р.


Англійська мова за професійним спрямуванням (МАГІСТРИ) 2019-2020н.р.


Академічне писемне мовлення (МАГІСТР) 2019-2020н.р.


Література країни, мова якої вивчається ІІІ курс 2019-2020н.р.


Література країни мова якої вивчається 4 курс 2019-2020н.р.


Граматичні категорії та практична граматика англійської мови 2019-2020н.р.

Теоретичний курс другої іноземної мови 2019-2020н.р.


Лексикологія 2019-2020н.р.

Аудіювання англомовного тексту 2019-2020н.р.


Лінгвокраїнознавство основної мови 2019-2020н.р.

Теорія і практика управління закладами освіти(МАГІСТР)  2019-2020н.р.


Теорія педагогічного експерименту (МАГІСТР) 2019-2020н.р.


Практичний курс основної мови 4 курс 2019-2020н.р.


Практичний курс другої мови (МАГІСТР) 2019-2020н.р.

Актуальні проблеми викладання мови у ВНЗ

Ораторське мистецтво

Практичний курс російської мови 266

Практичний курс російської мови 276

Теоретична фонетика російської мови 266

Фразеологія російської мови 226

Практичний курс другої мови 4 курс 

Технологія аналізу художнього твору 

Теорія та методика педігогічного експерименту