Робочі програми

РП Методика навчання російської мови 2020-2021 н.р

РП Практичний курс дрігої мови (російська)2020-2021 н.р.

РП Практичний курс російської мови 2020-2021 н.р.

РП лексикологія 4 курс 2020-2021 н.р.

РП лексикологія 3 курс 2020-2021 н.р.

РП лінгвістичний аналіз текста 2020-2021 н.р.

РП лінгвістичні студії 2020 – 2021 н.р.

РП методика викладання іноземних мов 2020 – 2021 н.р.

РП Практичний курс англійської мови 3 курс 014.02 СО(рос.мова) 2020 – 2021 н.р.

РП Практичний курс англійської мови 3 курс 014.02 СО (англ. мова) 2020 – 2021 н.р.

РП Практичний курс другої мови 5 КУРС 2020 – 2021 н.р.

РП Практичний курс дрігої мови 3 курс 2020 – 2021 н.р.

РП Практичний курс другої мови 6 курс 2020 – 2021 н.р.

РП Теоретична граматика основної мови  2020-2021

РП Історія освновної мови 2020-21

РП аналітичне читання 4 курс 2020 – 2021 н.р.

РП Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається 3 курс 2020 – 2021 н.р.

РП Теоретична фонетика 2020 – 2021 н.р.

РП Теорія-і-практика-управління закладами вищої освіти 5 курс 2020 – 2021 н.р.

РП Аналітичне читання  3 курс 2020 – 2021 н.р.

РП Аналітичне читання 3 курс 014.02 СО (рос. мова) 2020 – 2021 н.р.

РП англійська мова для академічних цілей 5 к 2020 2021 н.р.

РП аудіювання англомовного тексту 1 курс 2020 – 2021 н.р.

РП Комунікативні стратегії англійської мови 3 курс 2020 – 2021 н.р.

РП Лексикологія російської мови 3курс 2020 – 2021 н.р.

РП Література країни мова якої вивчається 4 курс 2020-2021 н.р.

РП Література  країни мова якої вивчається 3курс 2020-2021 н.р.

РП педагогіка  2020 – 2021 н.р.

РП Практичний курс англійської мови  1 курс 2020 – 2021 н.р.

РП Практичний курс англійської мови  3 курс 2020 – 2021 н.р.

РП практичний курс англійської мови  2 курс 2020 – 2021 н.р.

РП Теорія педагогічного експерименту 5 курс 2020 – 2021 н.р.

РП Лінгвостилістичний аналіз публіцистичного тексту 4 курс 2020 – 2021 н.р.

РП Граматичні категорії та практична граматика основної мови 2020-2021