Робочі програми

4 курс ПКОМ роб.пр.

ПКОМ середня освіта робоча пр. 1 курс 2018-19 роб

ПКОМ філологія робоча пр. 1 курс 2018-19 роб

РОБОЧА ПРОГРАМА З ПКОМ 2 КУРС 2018-2019

 ПУПМ 3 курс 2018-2019

Аналітичне читання

Аналітичне читання роб.пр. 3 курс

Аналіт. чит. роб. пр. 2 курс

Лексикологія

Р. Лінгвостилістичний аналіз тексту

Історія основної мови

Теор. грамматика

Рабочая программа МНІМ

Роб програма лінгвокраїнознавство

Роб. прог.стилістика

Роб. прог.теорія та критика літ-ри 4 курс

Роб. прог.теорія та критика літ-ри 5 курс

Роб. прогр. для Маг за проф спрямув

Роб.прог. академ.письмо 2 курс Освіта

Роб.прог. академ.письмо 2 курс Філологія

Роб.прог. академ.письмо 5 курс

Роб.прог. Літ-ра країни 3курс Освіта

Роб.прог. Літ-ра країни 3курс Філологія

Роб.прог.Література 4 курс

Робоча лінгвтислістиний аналіз тексту

Робоча програма теоретичний курс другої мови

Теоретичний курс другої мови 606н

Контекстне вивчення художнього твору

Методика викладання світової літератури 04

Теорія літератури

Методика навчання фахових дисциплін у ВНЗ (література) 04

Актуальні проблеми

Інтерпретація художнього твору

Робоча програма Універ.студ

Теор.пед.експ.

Робоча програма Теорія і практика управління

Теор.фон 2018-2019 (Освіта)

Практична граматика 18-19

Граматичні категорії 18-19

Пр. фон. 2018-2019 (1) – філологія

Пр. фон. 2018-2019 (ОСВ-ТА)

ПКДМ 4

ПКДМ 5

ПКДМ 3

педагогіка

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ

Ораторське мистецтво

Стилистика та літ. анал

Робоча программа МАГ МВШ 2 года

ЛАХТ маг.

Актуал. пробл

Загальне мовозн.

Лігвотекстологія

Етичні межі полеміки

ІнтерпретаціяТексту

Редакторсько-видавнича підготовка

УкрКонтекст