Робочі програми

РП аналітичне читання 4 курс 2021-2022 навчальний рік

РП іноземна мова за науковим спрямуванням(усі спеціальності) ОС магістр  2021 – 2022 навчальний рік

РП Аналітичне читання 3 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП виробнича практика 466 2021 – 2022 навчальний рік

РП виробнича практика 476 2021 – 2022 навчальний рік

РП виробнича практика (англ) 476 2021 – 2022 навчальний рік

РП виробнича практика англ 466 2021 – 2022 навчальний рік

РП виробнича практика у ВНЗ_ОС магістр_ 6 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП виробнича практика у ЗСО ОС магістр 5 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП Граматичні категорії та практична граматика основної мови 2021 – 2022 навчальний рік

РП Історія англійської мови 2021 – 2022 навчальний рік

РП історія основної мови 2021 – 2022 навчальни рік

РП Історія російської мови 466 2021 – 2022 навчальний рік

РП лексикологія 3 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП лексикологія 4 курс 466 гр 2021 – 2022 навчальний рік

РП лексикологія 4 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП Лексикологія російської мови 476 2021 – 2022 навчальний рік

РП лінгвокраїнознавство Великобританії та США 2 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП лінгвокрахнознавство Великобританії та США 4 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП Література країни мова якої вивчається 3курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП Література країни мова якої вивчається 4 курс 476 група 2021 – 2022 навчальний рік

РП Література країни мова якої вивчається 4 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП методика викладання іноземних мов 346 2021 – 2022 навчальний рік

РП мовна практика в лініх оздоровчих таборах 2021 – 2022 навчальний рік

РП Морфологія російської мови 466 2021 – 2022 навчальний рік

РП навчально-педагогічна практика з основн.мови 4 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП педпрактика з другої мови 4 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП Практичний курс англійської мови 1 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП Практичний курс англійської мови 2курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП Практичний курс англійської мови 3 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП Практичний курс англійської мови 4 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП Практичний курс англійської мови (спеціальність – 035 Філологія) 2021 – 2022 навчальний рік

РП Практичний курс англійської мови 476 2021 – 2022 навчальни рік

РП Практичний курс англійської мови 2021 – 2022 навчальний рік

РП Практичний курс другої мови ОС магістр 2021 – 2022 навчальний рік

РП Практичний курс російської мови 466 2021 – 2022 навчальний рік

РП Практичний курс російської мови 476 2021 – 2022 навчальний рік

РП професійно-орієнтована практика з англійської мови 2021 – 2022 навчальний рік

РП Світова література 4 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП стилістика 2021 – 2022 навчальний рік

РП стилістика 2021 – 2022 навчальний рік

РП Стилістика російської мови 4 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП Теор.курс другої іноземної мови 4 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП Теор.курс другої іноземної мови 2021 – 2022 навчальний рік

РП теоретична граматика 4 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП теорія та критика англійської літератури 4 курс.2021 – 2022 навчальний рік

РП теорія та критика англійської літератури 5 курс 2021 – 2022 навчальний рік

РП Теорія та практика управління закладами освіти 2021 – 2022 навчальний рік

РП Свiтова_лiтература_у_ВНЗ_та_методика_ii_викладання_2021 – 2022 навчальний рік

РП Теоретична фонетика 2021 – 2022 навчальний рік