Робочі програми

Бакалавр 2023-24 н.р.:

РП_ПСИХОЛІНГВІСТИКА

РП_Спеціальна методика образотворчого та трудового навчання

РП_Спеціальна методика розвитку мовлення і початкового навчання мови

РП_Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень і навчання математики

РП_СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА З ОСНОВАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДИДАКТИКИ

РП_СПЕЦІАЛЬНА ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА

РП_ТЕОРІЯ І СПЕЦІАЛЬНА МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ, МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РП_Проєктивні методики

РП_Спеціальна методика фізичного виховання

РП_Спеціальна методика ознайомлення з природничим та суспільним довкіллям

РП_Загальна, вікова, педагогічна логопсихологія

РП_Психологія інклюзивної освіти

РП_Психопатологія і психотерапія

РП_Спеціальна практична психологія

РП_Технології інклюзивної освіти

РП_ОРГАНІЗАЦІЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ

РП_ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

РП_ЛОГОПЕДІЯ І НЕВРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДІЇ_ІІІ курс

РП_ДИТЯЧА ДОШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ТА ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ

РП_ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

РП_ПЕДАГОГІЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ, РИТОРИКА, КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА

РП_СПЕЦСЕМІНАР ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

РП_ЛОГОРИТМІКА ТА ІГРИ В ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ

РП_Педагогіка

 

Бакалавр 2022-23 н.р.:

РП_Анатомія, фізіологія, патологія з основами генетик

РП_Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія

РП_Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання

РП_Логоритміка та ігри в логопедичній роботі із дітьми з тяжкими порушеннями мовлення

РП_Невропатологія

РП_Організація психологічної служби в закладах для дітей з порушеннями психофізичного розвитку

РП_Педагогічна деонтологія, риторика, культура мовлення корекційного педагога

РП_Проективні методики

РП_Психодіагностика та технології проведення психологічних тренінгів у спеціальних та інклюзивних закладах

РП_Психологія інклюзивної освіти

РП_Спеціальна дидактика навчання дітей з особливими потребами

РП_Спеціальна практична психологія

РП_Фізична реабілітація та логопедичний масаж у роботі із дітьми з тяжкими порушеннями мовлення

РП_Механізми та клініка мовленнєвих, інтелектуальних та сенсорних порушень

РП_Логопедія та неврологічні основи логопедії

РП_Спеціальна методики формування елементарних математичних уявлень і навчання математики

РП_Організація наукових досліджень у спеціальній педагогіці

РП_Спеціальна педагогіка (порівняльна), теорія і спецкурс організація ігрової діяльності дітей з психофізичними вадами

РП_Корекційно-реабілітаційні служби та соціально-правове забезпечення

РП_Спеціальна методика образотворчого та трудового навчання

РП_Спеціальна методика ознайомлення з природничими та суспільним довкіллям

РП_Спеціальна методика розвитку мовлення та початкового навчання мови дітей з ТПМ

РП_Педагогічні технології у корекційно-виховному процесі

РП_Дитяча дошкільна література та виразне читання

РП_Спецсемінар Організація роботи з дітьми із загальним недорозвитком мовлення

РП_Логопедія і неврологічні основи логопедії

РП_Психологія інклюзивної освіти

РП_Педагогічні технології у корекційно-виховному процесі

РП_Педагогіка (спеціальна)

РП_Педагогіка (спеціальна), теорія і спецкурс організація ігрової діяльності у дітей з психофізичними порушеннями

РП_Організація наукових досліджень у спеціальній педагогіці.docx_3 курс

РП_Організація наукових досліджень у спеціальній педагогіці

РП_Організація наукових досліджень у спеціальній педагогіці

РП_Логопедія і неврологічні основи логопедії_4 курс

РП_Інклюзивне навчання

РП_Спеціальна методика фізичного виховання

 

Магістр 2023-24 н.р.:

РП_Основи психосоматики

РП_Технології виховної роботи

РП_Менеджмент у спеціальній освіті

РП_Актуальні проблеми логопедії

РП_Спеціальна педагогіка та спеціальна психологія з методиками викладання

РП_Практикум зі спеціальної психології

РП_Методологія наукових досліджень в психокорекційній педагогіці

РП_Організація педагогічного процесу в корекційній освіті

РП_Логопсихологія з МВ

РП_ЛОГОПЕДІЯ з МВ

РП_СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ

 

Магістр 2022-23 н.р.:

РП_Основи психосоматики

РП_Практикум зі спеціальної психології

РП_Психодидактика застосування сучасних технологій навчання у закладах освіти різних рівнів

РП_Технології виховної роботи в інклюзивному середовищі

РП_Основи самоефективності педагога

РП_Сучасні технології логопедичної роботи

РП_Менеджмент у спеціальній освіті