Міжнародні програми, проекти

Проект TEMPUS

«УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛЯ»

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського здобув перемогу у 6-му конкурсі програми Tempus IV і став учасником проекту 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University ِDeveloping the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Удосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя»).

     Мета проекту– розширення співробітництва між країнами Європейського Союзу (Великою Британією, Німеччиною, Францією), що ввійшли у проект, та країнами-партнерами (Україною, Росією, Узбекистаном) у галузі вищої освіти через удосконалення викладання європейських мов на основі онлайн-технологій. Проект спрямований на посилення взаємозв’язку між середньою та вищою освітою, а також  на модернізацію навчальних магістерських програм у площині Болонського процесу.

     Цільова група проекту– викладачі іноземних мов вищих навчальних закладів, магістранти та аспіранти, викладачі регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти, вчителі європейських мов у школах та представники місцевих органів освіти.

Загальним координатором  цього проекту є директор програм післявузівської освіти Університету Астон Сью Гартон (м. Бірмінгем, Велика Британія), координатором проекту з боку країн-партнерів – Галина Телегіна (м. Тюмень, Російська Федерація).

Координатором проекту з боку Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського є професора Мироненко Тетяна Платонівна.

До консорціуму входять два українських університети – Київський національний лінгвістичний університет і Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського; три російських університети – Тюменський державний університет, Ярославський державний педагогічний університет імені В.Д. Ушинського і Воронезький державний університет; а також Узбецький державний університет світових мов (м. Ташкент) і Самаркандський державний інститут іноземних мов.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ реалізації проекту Темпус у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського: виклики, успіхи та перспективи

Відкриття проекту ТЕМПУС 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR у Тюменському державному університеті

3-6 березня 2014 р. завідувач кафедри англійської філології МНУ імені В.О. Сухомлинського професор Мироненко Т.П. і доцент кафедри англійської філології Добровольська Л.С. представили Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського на відкритті проекту ТЕМПУС 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University «Удосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя», в Тюменському державному університеті.

У заході взяли участь представники вищих навчальних закладів – членів консорціуму: Університет Астон (Велика Британія), Університет Кан Нижня Нормандія (Франція), Педагогічний університет Фрайбурга (Німеччина), Київський національний лінгвістичний університет (Україна), Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського (Україна), Тюменський державний університет (РФ), Ярославський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (РФ), Воронезький педагогічний університет (РФ), Самаркандський державний інститут іноземних мов (Узбекистан), Узбецький державний університет світових мов (Узбекистан).

В рамках програми відбулися: презентація проекту і вузів-партнерів, круглий стіл «Проблеми підготовки вчителів іноземних мов у європейському, національному і регіональному контекстах».

Перший етап проекту ТЕМПУС та стажування координаторів проекту

У рамках Проекту Темпус 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University ِDeveloping the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя») відбувся перший етап його реалізації. Він включав:

  • аналіз процесу підготовки викладачів іноземних мов в Миколаївський області та шляхи розвитку їх професійної компетенції;
  • систематизацію інформації, що включає опис законодавчої бази,умов прийому до ВНЗ України, процес навчання (навчальний ), тривалість і зміст навчальних програм, якість і ефективність навчання, можливості для підвищення кваліфікації фахівців іноземної (англійської) мови;
  • анкетування вчителів англійської мови задля виявлення шляхів вдосконалення процесу професійної підготовки.

Наступним кроком було представлення результатів аналізу і анкетування та вивчення європейського досвіду з використання новітніх інформаційних технологій в процесі викладання іноземних мов. З цією метою координатор проекту та викладачі кафедри англійської філології пройшли стажування в університеті Астон(м. Бірмінгем, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), університеті Кан (м. Кан, Нижня Нормандія, Французька Республіка) та Педагогічному університеті Фрайбурга (м. Фрайбург, Федеративна Республіка Німеччина) в якому прийняли учать фахівці із провідних університетів України, Російської Федерації та Республіки Узбекистан.

Координатор проекту – завідувач кафедри англійської філології професор Мироненко Т.П. проходила стажування в університеті – бенефіціарі проекту Aston University (м. Бірмінгем, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) з  01 червня по 16 червня 2014 р.. Стажування проходило під керівництвом доктора Сью Гартон, керівника програм післявузівської освіти факультету мов і соціальних наук в Астонському Університеті та загального координатора проекту Темпус. Доцент кафедри англійської філології Добровольська Л.С. вивчала досвід підготовки магістрів – майбутніх вчителів іноземних мов у Caen University (м. Кан, Нижня Нормандія, Французька Республіка) під керівництвом професора П’єра Ларіве, директора дослідницького центру CRISCO з 01 червня по 15 червня 2014 р. Старший викладач кафедри англійської філології Сав’юк А.М. перебувала на стажуванні у Freiburg University (м. Фрайбург, Федеративна Республіка Німеччина) з 25 травня по 07 червня 2014р., координатором виступив професор Матіас Хутс.

Програма стажування включала:

  • відвідування занять з іноземної мови та інших предметів у університетах Астон, Кан та Фрейбурга з метою вивчення специфіки викладання іноземних мов у Великій Британії, Франції та Німеччини;
  • участьу методичних семінарахз метоюпорівняльногоаналізуметодів,прийомівітехнологій, що використовуютьсявпроцесівикладаннясучаснихєвропейських мовв навчальних закладах Великої Британії, Франції,  та країнах консорціуму;
  • презентацію підготовлених матеріалів щодо специфіки підготовки вчителів іноземних мов у країнах партнерах;
  • зіставний аналіз умов підготовки вчителів іноземних мов у Великої Британії, Франції, Німеччини, Україні,  Росії та Узбекистані;
  • ознайомлення з інформаційними технологіями у викладанні іноземних мов (веб-платформи).

За результатами стажування було складено перспективний план дій щодо впровадження онлайн-технологій, а сама веб-платформи для підготовки магістрів-майбутніх викладачів іноземної мови, що сприятиме підвищенню якості магістерських програм у Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського.

Відкритий урок

Одним з компонентів реалізації проекту Tempus є постійний обмін практичним досвідом. З цією метою було проведено відкрите заняття на кафедрі англійської філології.

Заняття з практичного курсу англійської мови зі студентами IIкурсу кафедри англійської філології (доцент кафедри англійської філології А.М. Сав’юк).

Training session in practical course of oral and written English for second year students English Philology + Department, Mykolayiv Sukhomlinsky (i) National University (Phd A. Saviuk)

Зустріч с координатором проекту Темпус С’ю Гартон

 

Відвідування Миколаївського центру «Вікно в Америку» з метою спілкування з викладачами іноземних мов університетів та вчителями шкіл міста Миколаєва.

 

Зустріч доктора С’ю Гартон зі студентами та проведення лекції на тему: «Метод чи взаємодія? Створення навчальних можливостей на занятті з англійської мови».

 

Зустріч ректора Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, члена-кореспондента НАПН України, проф. В.Д.Будака, координатора проекту Темпус у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського в. о. проф. Т. П. Мироненко, робочої групи проекту Темпус (доц. Л. С. Добровольська, доц. В. В. Баркасі), декана факультету іноземної філології доц. Т. О. Мороз із викладачами Астонського університету (Великобританія): доктором філософії Муною Моріс Адамс і асистентом професора Джаклін Хардінг (29.02.2016 р).

ERASMUS+

  • Розвиток потенціалу вищої освіти / KA2
  • Номер проекту: 8 574064-EPP-1-2016-1- LT-EPPKA2-CBHE-SP

Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions / DocHub


 КОНКУРСИ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ERASMUS+

Еразмус+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.

Компоненти програми:

Вища освіта

Всі напрями відкриті для України.

Головні цілі:

• Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоздатності європейської економіки

• Покращення якості викладання та навчання

• Виконання Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-членах програми та розвиток потенціалу країн-партнерів

• Посилення міжнародного виміру у програмі ЕРАЗМУС+

• Підтримка Болонського процесу та діалогу щодо політики у стратегічних країнах-партнерах.

ERASMUS+детальніше