Добровольська Л.С.

Добровольська Леся Станіславівна/ Dobrovolska Lesia
ORСID ID: Добровольська Леся Станіславівна

Google Scholar: Добровольська Леся Станіславівна

E-mail:dobrovolskalesya@gmail.com

Посада: доцент кафедри англійської мови і літератури

Учене звання: доцент (доцент кафедри англійської філології 10 листопада 2011 р., протокол № 1/01-Д; атестат доцента 12ДЦ № 028769)

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (13.00.02. теорія та методика навчання (германські мови))

Базова освіта: вища, Миколаївський державний педагогічний інститут (1999 рік), Спеціальність: Мова і література (англійська, німецька),
кваліфікація: вчитель англійської, німецької мов та зарубіжної літератури. Кандидат педагогічних наук із 2007 року.

Інформація про захист дисертації: «Розвиток іншомовних мовленнєвих умінь старшокласників у процесі вивчення освітніх курсів англійською мовою», 06 жовтня 2007 рік, Спеціалізована вчена рада К 41.053.04 при Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса)
Режим доступу: Добровольська Л.С.

Наявність сертифікату В2 ( вихідні дані) – фахова освіта відповідає рівню С1 Диплом МК № 11815358, виданий 30 червня 1999р., реєстраційний №034004 спеціальність «Мова і література (англійська, німецька)» відповідно до постанови КМУ від 19.08.2015 № 656).

Навчальні дисципліни, які викладає
 Література країни, мова якої вивчається
 Стилістика
 Практичний курс основної мови
 Теорія та критика сучасної літератури та кіно
 Іноземна мова за науково-професійним спрямуванням
 Інноваційні технології викладання іноземних мов
 Методика розробки навчальних програм та їх оцінювання
 Медіаграмотність та критичне мислення

Досвід виконання грантових програм, наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету України, госпдоговірних тем ( терміни виконання, назва, зароблені кошти)
 Tempus IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя») (Наказ № 17 від 23.02.2014 р.) (з 2014 – 2017р.р.). Адміністратор проєкту.
 Erasmus + Structuring cooperation in doctoral research, transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine'sregions/Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України (DocHub) (Наказ МНУ № 325 від 04.10.2017) (з 2017-2021р.р.).
Адміністратор проєкту.
 Темпус) Еразмус + Inter-institutional agreement 2018/19-2019/20 MNU Erasmus code – 933514712 Мобільність для викладачів та студентів (з 2018-2019р.р.). Адміністратор проєкту.
 Еразмус + 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/ Підготовка вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції України» (MultiEd(Наказ № 82 від 24.02. 2020р.). Адміністратор проєкту.

Підвищення кваліфікації: рік, тема, місце, вихідні дані сертифіката/посвідчення

2014 – Стажування в університеті (м.Кан, Франція) у рамках проекту Tempus IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernizing Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes – червень 2014 року (сертифікат).
– Стажування в Астонському університеті (м.Бірмінгем, Великобританія) у рамках проекту Tempus IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernizing Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes – листопад 2014 року (сертифікат).

2015 – Стажування у Педагогічному університеті Фрайбурга (м.Фрайбург, Німеччина) у рамках проекту Tempus IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK- TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes – січень 2015 року (сертифікат)
– Стажування у Узбекському державному університеті (м.Ташкент, Узбекистан) та Самаркандському державному університеті іноземних мов (м.Самарканд, Узбекистан) у рамках проекту Tempus IV 544161-TEMPUS- 1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes – травень 2015 року (сертифікат)
– Стажування в університеті (м.Кан, Франція) у рамках проекту Tempus IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernizing Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes – жовтень 2014 року (сертифікат).

2016 – Стажування у Педагогічному університеті Фрайбурга (м.Фрайбург, Німеччина) у рамках проекту Tempus IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK- TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes з 27.06 -08.07.2016р. (сертифікат)

2017 – Стажування в університеті Тампере (м.Тампере, Фінляндія) у рамках проекту Erasmus + Structuring cooperation in doctoral research, transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine's regions – з 5.02 – 10.02 2017р. (сертифікат)
– Стажуванняв Астонському університеті (м.Бірмінгем, Велика Британія) у рамках підписаного договору Еразмус + Inter-institutional agreement 2017/18-2018/19- листопад– грудень 2017 року (сертифікат).
2018 – Стажування в Астонському університеті (м.Бірмінгем, Велика
Британія) у рамках індивідуального гранту Еразмус + Inter-institutional agreement 2018/19-2019/20 MNU Erasmus code – 933514712 Мобільність для викладачів та студентів – січень – лютий 2018р. (сертифікат)

2019 – Стажування в Астонському університеті (м.Бірмінгем, Велика Британія) у рамках індивідуального гранту Еразмус + Inter-institutional agreement 2018/19-2019/20 MNU Erasmus code – 933514712 Мобільність для викладачів та студентів – березень- квітень 2019 року (сертифікат).

2020 – Стажування в університеті Тарту (Естонія) Курс на мудл “Content and Language Integrated Learning for Tertiary Education” (5 модулів) (https://moodle.ut.ee/my/) у рамках проекту Еразмус+ 610427-EE-2019- EPPKA2-CBHE-JP Foreign language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration. Сертифікат №14927-20

2021 – 

  1. Стажування в університеті Тарту (Естонія) Курс на мудл «CLIL E-Course» з 12 травня 2021 – 31 грудня 2021 з отриманням сертифікату № 16327-21
  2. Стажування в університеті Тарту (Естонія) Курс на мудл «Academic Writing Essentials» з березня 2021 по грудня 2021 з отриманням сертифікату
  3. Стажування в університеті Тарту (Естонія) Курс на мудл «CLIL Methodology in the Context of Educational Technologies» з березня 2021 по грудня 2021 з отриманням сертифікату

Наукові публікації :

Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. «Підготовка вчителів іноземних мов в Україні в умовах європейського контексту:
імплементація форм змішаного навчання» International scientific and practical congress “Global scientific unity 2015” (20 February 2015 Vienna (Austria)) “Science & Genesis”. Електронний доступ: http://science-genesis.com
Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. Розділ у монографії з теми “Training Foreign and Second Language Teachers: European Challenges, Successes and Perspectives”/ Foreign Language Teacher Training in Ukraine. Dobrovolska L., Myronenko T. Cambridge Scholars Publishing (ISSN). Chapter 4. 2017. р.57-75 https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-4438-9099-1

У періодичних виданнях країн ОЄСР ( вихідні дані та посилання DOI)

Мироненко Т.П., Добровольська Л.С., “Blended Learning in the Process of Foreign Language Teachers’ Training at Mykolayiv National University” // За результатами міжнародноїконференції “Developing New Approaches to Foreign Language Teacher Training at the Master’s Level”. (ISSN). – Ташкент. – 2016. – C. 9- 12.
Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. “Self identity in the context of cross cultural relations in contemporary American literature” // Науко- практична конференція «International and national values along the Great Silk Way: language, education and culture». – № 2 (59). – 2016. – Ст. 25-29.

Мироненко Т.П., Добровольська Л.С., «Переваги імплементації моделі «Blending Learning» у професійній підготовці майбутніх вчителів іноземних мов // Науковий журнал Virtus» – № 18. – November 2017. – С 101.-106. (Scientific Indexing Services (USA)), Cite factor (USA), International Innovative Journal Impact Factor.
Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. «Український контекст в сучасній американській літературі на прикладі творів А.Мельничука» // Науковий журнал «Research and Science» – № 3. – Словакія. – 2019. – С 20.-23.

Фахові видання України категорій А та Б ( вихідні дані та посилання DOI)

Добровольська Л.С. «Приоритет системного развития иноязычных речевых умений у старшеклассников». Наука і освіта. – 2009. № 1-2. – Одеса -– С. 189- 192.
Добровольська Л.С. «Лінгвістичні принципи сучасного іншомовного мовлення». Новітня філологія. – 2009. – № 11 (31) – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім..Петра Могили, 2009. – С. 22-28.
Добровольська Л.С. «Методичні рекомендації розвитку іншомовних інтегрованих умінь студентів у процесі вивчення освітніх курсів». Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випук 56. – Херсон:Вид-во ХДУ, 2010. –С. 287-291.
Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. «Хронотоп та жанровість роману Джойс Керол Оутс «Чорна вода». Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – № 40. – С. 262-270.
Добровольска Л.С. «Лінгводидактичні принципи організації процесу навчання іноземних мов в умовах євроінтеграції». Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випук 26. – Київ: Вид-во КАІ, 2011. –С. 207-214.
Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. «До питання синхронії та діахронії лексико-семантичної групи слів та шляхи її вивчення» Наукові записки. – Випуск 115. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2013.- С. 66-72.
Мироненко Т.П., Добровольская Л.С. «До питання контексту у сучасній американській прозі» Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, С.В. Новоселецька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька
академія», 2014. – Вип. 48.-328 с.
Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. «Теоретичні аспекти адаптації художнього тексту в кінотекст» // Молодий вчений (ISSN, Scholar Google, Copernicus). – № 4.1. (44.1) квітень – 2017. – C. 105- 109.
Добровольська Л.С., Мироненко Т.П., Рудичик О.М. «Методика предметно-мовного інтегрованого навчання як засіб підготовки майбутніх фахівців» // Науковий журнал «Молодий вчений» – № 4.4 (56.4). – квітень 2018. – С. 5-8.
Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. «Поєднання змішанного та предметно-мовного інтегрованого навчання у професійній
підготовці студентів” // Молодий вчений (ISSN, Scholar Google, Copernicus). – № 4.3. (68.3) квітень – 2019. – C. 19- 23.

Монографії

Добровольська Л.С., МироненкоТ.П. Розділ у монографії з теми “Training Foreign and Second Language Teachers: European Challenges, Successes and Perspectives”/ Foreign Language Teacher Training in Ukraine. Dobrovolska L., Myronenko T. Cambridge Scholars Publishing (ISSN). Chapter 4. p. – 2017. – 57-75.
Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. «Імплементація змішаної форми навчання на заняттях з іноземної мови» – Монографія. – Німеччина. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 70с.
Добровольська Л.С., Мироненко Т.П., Баркасі В.В. та інш. «Теоретичні та практичні аспекти імплементації змішаного навчання у процесі підготовки фахівців із іноземних мов»

Колективна монографія. – Миколаїв. – «Іліон», 2018. – 228с. – Баркасі В.В., Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. та інші. «Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки студентів  в Україні та закордоном» – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2020. – с.219.

Навчально-методичні праці ( вихідні дані, посилання, зокрема у
репозитарії університету)

Добровольська Л.С., Мартинова Р.Ю., Мироненко Т.П. «Інтегрований курс навчання: Історія стародавніх цивілізацій засобами предмета «Іноземна (англійська) мова» Частина перша та друга». Інтегрований курс навчання. Частина 1 та ІІ. Видання третє, перероблене та доповнене – Миколаїв: «Дизайн і поліграфія», 2009. – 212 с.
Мироненко Т.П., Добровольська Л.С Навчальний посібник «Стилістика сучасного англомовного публіцистичного тексту». – Миколаїв: МНУ ім..В.О.Сухомлинського, 2011. – 190с.
Мироненко Т.П. Добровольська Л.С. Навчальний посібник «Стилістика. Аналіз англомовного публіцистичного тексту»/Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. – Миколаїв. – ФОП Швець В.Д., 2016. – 200с. (гриф МОН)
Мироненко Т.П. Добровольська Л.С. Навчальний посібник «Стилістика. Аналіз англомовного художнього тексту»/Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. – Миколаїв. – МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 184с.
Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. «Tempus Project Modules for Master Degree Students – Future Teachers Of the English Language» Навчальний підручник. –2017. – 435 c.
Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. «Академічне писемне мовлення англійською мовою» – Навчальний посібник. – Миколаїв. – «Іліон», 2018. – 220с.
Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. «Інформаційно-комунікативні технології. Стратегія викладання іноземних мов за різними галузями знянь» – Навчальний посібник. – Миколаїв. – «Іліон», 2020. – 209с.

Мироненко Т.П., Добровольська Л.С., «Формування медіа компетентності і критичного мислення студентів у процесі вивчення англомовного дискурсу»,  – Навчальний посібник. – Миколаїв,2021, – 150 с. (подано на затвердження на Вчену раду МНУ ім. В.О. Сухомлинського)

 Державні нагороди:

  1. Почесна грамота МОН за багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий   внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2021 р.).
  2. Грамота МОН (2020 р.).
  3. Подяка МОН (2019 р.).