ОС “Бакалавр”


РП Настановно-корективний курс англійської мови 1 курс

РП Загально-політичний дискурс англійської мови 2 курс

РП Зарубіжна література 2 курс

РП Практичний курс англійської мови 1 курс

РП Практичний курс англійської мови 2 курс

РП Практичний курс англійської мови 3 курс

РП Практичний курс англійської мови 4 курс

РП Практичний курс німецької мови 3 курс

РП Практичний курс німецької мови 4 курс

РП Лінгвокраїнознавство Великобританії та США 2 курс

РП Методика викладання іноземних мов 3 курс

РП Теоретичний курс англійської мови (Лексикологія англійської мови) 3 курс

РП Теоретична граматика англійської мови 4 курс

РП Аналітичне читання 4 курс

РП Навчально-педагогічна практика в школі з основної мови (англійська) 4 курс

РП Навчально-педагогічна практика в школі з другої іноземної мови (німецька) 4 курс

РП Професійно-орієнтована практика з англійської мови 2 курс

РП Мовна практика в лініх оздоровчих таборах 3 курс

РП Граматичні категорії та практична граматика англійської мови 1 курс

РП Граматичні категорії та практична граматика англійської мови 2 курс

РП Академічна англійська мова

РП Література країни, мова якої вивчається 3 курс

РП Література країни, мова якої вивчається 4 курс

РП Стилістика

РП Теорія та критика сучасної англомовної літератури та кіно

РП Історія англійської мови

РП Теоретична фонетика англійської мови

 

ОС “Магістр”


РП Германське мовознавство

РП Комунікативні стратегії англійської мови

РП Методика викладання іноземних мов у закладах фахової вищої і передвищої освіти

РП Виробнича практика у закладах фахової вищої і передвищої освіти

РП Методика навчання іноземних мов на різних етапах

РП Виробнича практика у профільній школі

РП Управління закладами освіти

РП Управління проєктами

РП Методологія наукових досліджень

РП Медіа грамотність та критичне мислення

РП Інноваційні технології навчання іноземних мов

РП Англійська мова для академічних цілей

РП Предметно-мовне інтегроване навчання та освітні технології

РП Теорія та критика сучасної англійської літератури

РП Академічна іноземна мова

РП Лінгвістичні студії

РП Методика розробки навчальних програм та їх оцінювання