ОС “Бакалавр”

РП Граматичні категорії та практична граматика англійської мови

РП Настановно-корективний курс англійської мови

РП Аналітичне читання 4 курс

РП Загальнополітичний дискурс англійської мови

РП Професійно-орієнтована практика з англійської мови

РП Лексикологія англійської мови

РП Практичний курс англійської мови 1 курс

РП Практичний курс англійської мови 2 курс

РП Практичний курс англійської мови 3 курс

РП Практичний курс англійської мови 4 курс

РП Теоретична граматика англійської мови

РП Теоретична фонетика англійської мови

РП Академічна англійська мова

РП Література країни, мова якої вивчається 3 курс

РП Література країни, мова якої вивчається 4 курс

РП Стилістика

РП Теорія та критика сучасної англомовної літератрури та кіно

РП Історія англійської мови

РП Методика викладання іноземних мов

РП Порівняльна стилістика англійської та української мов

РП Методика навчання іноземних мов

РП Термінологія і переклад

РП Лінгвокраїнознавство Великобританії та США

ОС “Магістр”

РП Комунікативні стратегії англійської мови

РП Методика викладання іноземних мов у профільній школі

РП Виробнича практика у ЗВО

РП Виробнича практика у профільній школі

РП Лінгвістичні студії

РП Академічна іноземна мова – усі спеціальності

РП Медіаграмотність та критичне мислення

РП Методика розробки навчальних програм та їх оцінювання

РП Інноваційні технології навчання іноземних мов

РП Комунікативні стратегії англійської мови

РП Предметно-мовне інтегроване навчання та освітні технології

РП Методика навчання іноземних мов на різних етапах

РП Англійська мова для академічних цілей

РП Управління закладами освіти