ОС “Бакалавр”


РП Настановно-корективний курс англійської мови 1 курс

РП Загально-політичний дискурс англійської мови 2 курс

РП Зарубіжна література 2 курс

РП Практичний курс англійської мови 1 курс

РП Практичний курс англійської мови 2 курс

РП Практичний курс англійської мови 4 курс

РП Лінгвокраїнознавство Великобританії та США 2 курс

РП Методика викладання іноземних мов 3 курс

РП Теоретичний курс англійської мови (Лексикологія англійської мови) 3 курс

РП Теоретична граматика англійської мови 4 курс

РП Аналітичне читання 4 курс

РП Навчально-педагогічна практика в школі з основної мови (англійська) 4 курс

РП Навчально-педагогічна практика в школі з другої іноземної мови (німецька) 4 курс

РП Професійно-орієнтована практика з англійської мови 2 курс

РП Мовна практика в лініх оздоровчих таборах 3 курс

 

ОС “Магістр”


РП Германське мовознавство_6 курс

РП Комунікативні стратегії англійської мови 5 курс

РП Методика викладання іноземних мов у закладах фахової вищої і передвищої освіти 5 курс

РП Виробнича практика у закладах фахової вищої і передвищої освіти 5 курс

РП Методика навчання іноземних мов на різних етапах 5 курс

РП Виробнича практика у профільній школі 6 курс

РП Управління закладами освіти

РП Управління проєктами та інтелектуальна власність

РП Методологія наукових досліджень