Чередниченко В.П.

Чередниченко Вікторія Павлівна

доктор філософії в галузі гуманітарних наук

старший викладач кафедри німецької мови і літератури

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

 

Наукові інтереси: дискурсологія, стилістика, прагматика, лінгвосинергетика.

Статті:

  1. 1. ЧередниченкоВ. П. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови (на матеріалі німецькомовної новели) / В. П. Чередниченко // Нова філологія. –Запоріжжя, 2014. – № 66. – С. 248–253.
  2. 2. ЧередниченкоВ. П. Репрезентативно-иконическая стратегия передачи эмотивности (на материале немецкоязычной новеллы) / В. П. Чередниченко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2014. – №10 (40). Ч. ІІІ. – С. 204–207.
  3. Чередниченко В. П. Лінгвосинергетичні характеристики німецькомовної новели (діахронічний аспект) / В. П. Чередниченко // Синергетика в филологических исследованиях : монография / Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова [и др.] ; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – С. 283–294.
  4. 4. ЧередниченкоВ. П. Еволюція стилю німецькомовної новели в аспекті лінгвосинергетики / В. П. Чередниченко // Нова філологія. –Запоріжжя, 2016. – С. 197–201.
  5. 5. ЧередниченкоВ. П. Самоорганізація німецькомовної новели: синергетичний аспект / В. П. Чередниченко // Нова філологія. – Запоріжжя, 2017. – С. 211–215.

Академія Google