Робочі програми

БАКАЛАВР

Загальне мовознавство

Українська мова за професійним спрямуванням

Сучасна українська літературна мова (у т.ч. Українська діалектологія, Історія української мови) 1 курс

Сучасна українська літературна мова (у т.ч. Україська діалектологія, Історія української мови) 2 курс

Сучасна українська літературна мова (у т.ч. Українська діалектологія) 4 курс

Сучасна українська літературна мова_(у т.ч. Українська діалектологія) 3 курс

Історія української та зарубіжної літератури (у т.ч.Фольклор) І курс

Історія української та зарубіжної літератури (у т.ч. Фольклор) 2 курс

Історія української та зарубіжної літератури (у т.ч. Фольклор) 3 курс

Історія української та зарубіжної літератури (у т.ч. Фольклор)_4 курс

Теоретичні проблеми літературознавста

Методика навчання української мови та літератури

Стилістика української мови

Академічна доброченість 3 курс

Академічна доброчесність – усі спеціальності

Академічна доброчесність 4 курс

Сучасний український роман

Новітні напрями сучасної лінгвістики

Сучасний зарубіжний роман

Етнолінгвістика та лінгвокультурологія

 

МАГІСТР

Методика навчання фахових  дисциплін у закладах фахової передвищої та вищої освіти (мова)

Методика навчання фахових дисциплін у закладах фахової передвищої та вищої освіти (література)

Компаративне мовознавство

Новітні напрями сучасної лінгвістики

Маркетинговий менеджмент у галузі комунікативних технологій

Гендерна лінгвістика

Компаративне літературознавство

Сучасний літературний процес

Дистанційне навчання в системі закладів вищої освіти 5 курс

Дистанційне навчання в системі закладів вищої освіти 6 курс

Культура наукової мови та принципи академічної доброчесності