Робочі програми

БАКАЛАВР

Сучасна українська літературна мова (в т.ч. Українська діалектологія)

Стилістика 

Загальне мовознавство

Сучасна українська літературна мова (Синтаксис)

Редагування наукових, періодичних та художніх видань

Сучасна українська літературна мова 2 курс

Сучасна українська літературна мова 3 курс

Історія мови ( в т.ч. Cтарослов’янська мова, Історична граматика української мови, Історія української літературної мови ) 3 курс

Історія мови (в т.ч. Старословянська) 2 курс

Історія української літературної мови

Версифікація: теорія і практика

Історія україської та зарубіжної літератури 2 курс

Історія української та зарубіжної літератури 3 курс

Історія української літератури

 

МАГІСТР

Новітні напрями сучасної лінгвістики

Історія українського мовознавства

Методика навчання фахових дисциплін у закладах вищої освіти (мова)

Літературознавчий аналіз художнього тексту