Робочі програми

БАКАЛАВР

Академічна доброчесність

Українська мова за професійним спрямуванням

Університетські студії

Загальне мовознавство

Сучасна українська літературна мова (в т. ч. Українська діалектологія, Історія української мови) 1 курс

Сучасна українська літературна мова (в т.ч. Українська діалектологія, Історія української мови) 2 курс

Сучасна українська літературна мова (в т.ч. Українська діалектологія, Історія української мови) 3 курс

Сучасна українська літературна мова (в т.ч. Українська діалектологія) 4 курс

Стилістика української мови

Історія української та зарубіжної літератури (в т. ч. Фольклор) 1 курс

Історія української та зарубіжної літератури (в т. ч. Фольклор) 2 курс

Історія української та зарубіжної літератури (у т.ч. Фольклор) 3 курс

Історія української та зарубіжної літератури (у т. ч. Фольклор) 4 курс

Літературне краєзнавство_2 курс

Літературне краєзнавство_3 курс

Теоретичні проблеми літературознавства

Методика навчання української мови і літератури

Сучасний український роман

Етнолінгвістика та лінгвокультурологія 4 курс

Новітні напрями сучасної лінгвістики

Психолінгвістика (3, 4 курси)

Етнолінгвістика та лінгвокультурологія (1-2 курс)

Культура мовлення та профайлінг

Риторика

Риторика (загальноуніверситетська)

Наскрізна програма практик

 

МАГІСТР

Методика навчання фахових дисциплін у закладах фахової передвищої та вищої освіти (література)

Методика навчання фахових дисциплін у закладах фахової передвищої та вищої освіти (мова)

Компаративне мовознавство

Етика ділового мовлення

Компаративне літературознавство

Лінгвофілософія (5 курс)

Лінгвофілософія (6 курс)

Психолінгвістика

Дистанційне навчання в системі філологічної освіти

Комп’ютерна лінгвістика