Робочі програми

БАКАЛАВР

Історія мови

Сучасна українська літературна мова (в т. ч. Українська діалектологія)

Українська мова як іноземна 

Історична граматика української мови

 Сучасна українська літературна мова 

 Психолінгвістика 

Риторика

Історія української літератури (в т. ч. Фольклор)

Українська мова за професійним спрямуванням

Стилістика української мови

Теоретичні проблеми мовознавства

Історія українського мовознавства

 

МАГІСТР

Новітні напрями сучасної лінгвістики 

Дистанційне навчання у системі вищої філологічної освіти

 Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальнх закладах (мова) 

Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах (література)

Риторика

Тенденції розвитку методики навчання української літератури

Світова література у ЗВО

Використання інформаційно-комунікаційних технологій

Технологія аналізу художнього твору

Методологія та організація наукових досліджень