Спеціальності

 

На філологічному факультеті Ви можете одержати вищу освіту за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями та спеціальностями:

БАКАЛАВР

014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська

МАГІСТР

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література

035.041 Філологія. (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська

014.01 Середня освіта. Українська мова і література

На всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях вивчається

французька/польська мова

як третя іноземна.