Спеціальності

 

На філологічному факультеті Ви можете одержати вищу освіту за такими освітніми рівнями та спеціальностями:

БАКАЛАВР

014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська

016.01 Спеціальна освіта. Логопедія

МАГІСТР

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література

035.041 Філологія. (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська

014.01 Середня освіта. Українська мова і література

 016.01 Спеціальна освіта. Логопедія

На всіх освітніх рівнях вивчається

французька/польська мова

як третя іноземна.