Склад внутрішньої агенції

СКЛАД  ВНУТРІШНЬОЇ АГЕНЦІЇ З ЯКОСТІ ОСВІТИ
2020-2021 н.р.

Голова агенції – декан факультету, доцент Мороз Т.О.
Секретар – викладач кафедри англійської мови та літератури Нікіфорчук С.С.
Керівники структурних підрозділів:
Мироненко Т.П. – професор, завідувач кафедри англійської мови і літератури
Коч Н.В. – професор, завідувач кафедри загальної та прикладної лінгвістики
Майстренко М.І. – професор, завідувач кафедри германської філології та перекладу
Дем’яненко О.Є. – доцент, завідувач кафедри іноземних мов
Профорг факультету – Кордюк О.М., викладач кафедри англійської мови і літератури

Уповноважені представники зі спеціальностей:
Баркасі В.В. – доцент кафедри англійської мови і літератури
Водяна Л.В. – доцент кафедри германської філології та перекладу
Садова А.Ю. – доцент кафедри англійської мови і літератури

Желязкова В.В. – доцент кафедри  загальної та прикладної лінгвістики
Голова студентської ради факультету – Орєхов Д.
Студ. профорг – Пашковська Д.