Склад внутрішньої агенції

СКЛАД  ВНУТРІШНЬОЇ АГЕНЦІЇ З ЯКОСТІ ОСВІТИ
2022-2023 н.р.

Голова агенції – декан факультету, доцент Баркасі В.В.
Секретар – викладач кафедри англійської мови та літератури Нікіфорчук С.С.
Керівники структурних підрозділів:
Філіпп`єва Т.І. – доуент, завідувач кафедри германської філології
Рускуліс Л.В. – професор, завідувач кафедри української мови і лвтератури
Карсканова С.В. – доцент, завідувач кафедри спеціальної освіти
Профорг факультету – Кордюк О.М., викладач кафедри англійської мови і літератури

Уповноважені представники зі спеціальностей:
Мироненко Т.П. – доцент кафедри германської філології
Баркарь У.Я. – ст. викл. кафедри германської філології 

Каленюк С.О. – доцент кафедри української мови і літератури
Білюк О.В. – доцент кафедри спеціальної освіти
Голова студентської ради факультету – Дзьоба Валерія
Студ. профорг – Механцева Віталіна