Склад внутрішньої агенції

СКЛАД  ВНУТРІШНЬОЇ АГЕНЦІЇ З ЯКОСТІ ОСВІТИ
2021-2022 н.р.

Голова агенції – декан факультету, доцент Мороз Т.О.
Секретар – викладач кафедри англійської мови та літератури Нікіфорчук С.С.
Керівники структурних підрозділів:
Мироненко Т.П. – професор, завідувач кафедри англійської мови і літератури
Коч Н.В. – професор, завідувач кафедри загальної та прикладної лінгвістики
Майстренко М.І. – професор, завідувач кафедри германської філології та перекладу

Рускуліс Л.В. – доцент, завідувач кафедри української мови і літератури
Дем’яненко О.Є. – доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики
Профорг факультету – Кордюк О.М., викладач кафедри англійської мови і літератури

Уповноважені представники зі спеціальностей:
Баркасі В.В. – доцент кафедри англійської мови і літератури
Баркарь У.Я. – ст. викл. кафедри германської філології та перекладу

Баденкова В.М. – доцент кафедри української мови і літератури
Садова А.Ю. – доцент кафедри англійської мови і літератури
Голова студентської ради факультету – Дзьоба Валерія
Студ. профорг – Механцева Віталіна