Наші переваги

 • Фундаментальна підготовка з англійської, німецької та української мов.

 • Програма подвійних дипломів (Вища лінгвістична школа, м.Ченстохов, Польща).

 • Комбіновані заняття з викладачами зі США, Великобританії, Німеччини, Австрії, Польщі.

 • Участь у міжнародних програмах обміну TEMPUS, FulbrightProgram, Erasmus+, DAAD,OeAD.

 • Участь у студентських програмах FullbrightProgram, Camp America, Au- Pair.

 • Додаткове вивчення французької, іспанської та слав’янських мов.

Пріоритетними напрямками роботи факультету є :

 • Підготовка висококваліфікованих фахівців.

 • Ефективна реалізація навчального та наукового потенціалу для здійснення гнучкої динамічної ступеневої підготовки фахівців.

 • Встановлення міжнародних зв’язків.

 • Наукове стажування професорсько-викладацького складу у провідних вищих навчальних закладах США, Англії, Німеччини, Австрії, Польщі.

Перспективи працевлаштування

 • Вчитель загальноосвітнього навчального закладу (англійська, німецька, українська мови та світова література).

 • Викладач у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 • Науковий співробітник.

 • Філолог-літературознавець.

 • Менеджер міжнародної діяльності в державних та приватних підприємствах.

 • Робочі місця в компаніях, державних та приватних підприємствах, туристичних агенціях, перекладацьких та рекламних бюро.

 • Посади письмового/усного перекладача, гіда-перекладача, перекладача-референта, перекладача-редактора, перекладача-консультанта в іноземному представництві.