Філіпп’єва Т.І.

Тетяна Іванівна Філіпп’єва

Google Scholar: Тетяна Іванівна Філіпп’єва

Посада: доцент кафедри англійської мови і літератури

ОСВІТА

1999 присвоєно вчене звання доцента Атестаційна колегія міністерства освіти і  науки України

1992 присуджено науковий ступінь доктора філософії в галузі освіти. Спеціалізована вчена рада Науково-дослідного інституту педагогіки АПН України

1970 Диплом про вищу освіту  Карельський державний педагогічний інститут

Наявність  сертифікату  В2 ( вихідні  дані) – фахова освіта відповідає рівню С1

Фахові  видання  України  категорій А та Б ( вихідні  дані та посилання DOI)

 1. Баркасі В.В., Філіпп`єва Т.І. Психолого-педагогічний підхід до змішаного навчання як способу викладання іноземних мов – Current Affairs: Psychology: Scientific Papers of the Institute  psychology G.S.Kostiuk NAPS Ukraine / by scientific ed. S.D.Maksymenko, N.O.Yevdokymova – Mykolaiv: Ilion, 2015. – Vol.VII.Environmental Psychology. – Edition 38, pg. 49-55
 2. Баркасі В.В., Філіпп`єва Т.І. Формування методичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов під час застосування змішаної форми навчання // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць. Cерія “Педагогічні науки» / Миколаїв, 2015: МНУ імені В.О. Сухомлинського,- С.12-16
 3. Баркасі В.В, Філіпп`єва Т.І. Застосування Європейського досвіду у процесі підготовки вчителів іноземних мов – Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка – 2016. – №4. С.150 – 156.
 4. Баркасі В.В, Філіпп`єва Т.І. Здійснення військово-патріотичного виховання студентів університету засобами іноземних мов – Науковий журнал  «Молодий вчений» № 4.1 (44.1) квітень, 2017 р.С.56-60.
 5. Баркасі В.В, Філіпп`єва Т.І. Розвиток соціальної компетентності майбутніх учителів засобами іноземних мов в умовах освітньо-виховного простору університету – Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 4 (59), грудень 2017. –Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С.32-35
 6. Баркасі В.В, Філіпп`єва Т.І. Громадянське виховання – провідна тенденція освіти при підготовці вчителів у сучасній Великобританії – Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 3 (62), вересень 2018. –Т.2. –Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С.9-13.
 7. Баркасі В.В, Філіпп`єва Т.І. Сучасні теоретико-методичні умови впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання – Науковий журнал  «Молодий вчений» № 4.4 (56.4) квітень, 2018 р.С.35-38.
 8. Баркасі В.В, Філіпп`єва Т.І. Інтегроване навчання іноземній мові і методиці її викладання в процесі підготовки майбутніх учителів іноземних мов – Науковий журнал  «Молодий вчений» № 4.3 (68.3) квітень, 2019 р.  С.7-10.
 9. Баркасі В.В., Філіпп’єва Т.І Проблеми імплементації CLIL в університетах України Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. Випуск №ё (100), 2020. С.126-132 DOI

Навчально-методичні праці ( вихідні  дані,  посилання,  зокрема  у  репозитарії    університету)

 • Баркасі В.В,  Філіпп`єва Т.І. Методика викладання іноземних мов – Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2019. – 286 с.
 • Баркасі В.В.,Філіпп`єва Т.І.. Методичні рекомендації з аналітичного читання  (для студентів 4 курсу) – Методичні рекомендації з аналітичного читання для студентів 4 курсу –Миколаїв МНУ іменіВ.О.Сухомлинського, 2020. –84 с.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2012-                      доцент кафедри англійської філології, Миколаївський національний університет  імені В.О.Сухомлинського

1996-2005              завідуюч кафедри іноземних мов, Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

1994-1996              доцент кафедри іноземних мов, Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

НАГОРОДИ

2001 Відмінник освіти України  (Міністерство освіти і науки України)

1999 Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (Міністерство освіти і науки України)

ПРОФЕСІЙНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

2014-      член організації TESOL

1998-      член Міжнародної Асоціації Вчителів англійської мови як другої