Вчена рада факультету

Склад вченої ради факультету 

2021-2022 н.р.

Голова – декан факультету, доцент Мороз Т.О.

Секретар – викладач кафедри англійської мови та літератури Нікіфорчук С.С.

Керівники структурних підрозділів:

Мироненко Т.П. – професор, завідувач кафедри англійської мови і літератури

Коч Н.В. – професор, завідувач кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Майстренко М.І. – професор, завідувач кафедри германської філології та перекладу

Рускуліс Л.В. – доцент, завідувач кафедри української мови і літератури

Профорг факультету – Кордюк О.М., викладач кафедри англійської мови і літератури

Солодка А.К. – професор кафедри германської філології та перекладу

Добровольська Л.С. – доцент  кафедри англійської мови і літератури

Шевченко І.В. –  старший викладач кафедри англійської мови і літератури

Желязкова В.В. – доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Дем’яненко О.Є. – доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Чередниченко В.П. – старший викладач кафедри германської філології та перекладу

Садова А.Ю. –  доцент кафедри англійської мови і літератури

Голова студентської ради факультету – Орєхов Д.

Предстаник студактиву факультету – Янкірова В.

Студ. профорг – Шевченко Т.

 

Тематичний план засідань Вченої ради факультету

на 2021-2022 н.р.

серпень 2021р.

 1. Підведення підсумків вступної компанії 2021 року.
 2. Обговорення та затвердження структури факультету на 2021-2022 н.р.
 3. Затвердження нового складу Ученої Ради факультету.
 4. Про організацію навчального процесу у 2021-2022 н.р.
 5. Про регламент роботи факультету та кафедр.

вересень 2021р.

 1. Затвердження планів проведення науково-практичних конференцій на 2021-2022 н.р.
 2. Затвердження плану заходів національно-патріотичного спрямування, присвячених дню захисника України.
 3. Про внесення змін до контрактів та складання додаткових угод до контрактів професорсько-викладацького складу факультету.
 4. Про організацію навчального процесу іноземних студентів у 2021-2022н.р.
 5. Про підготовку до Дня відкритих дверей факультету та Тижня професій.

жовтень 2021р.

 1. Про проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р.
 2. Про проведення нульового контролю рівня знань студентів I курсу ДФН.
 3. Пропозиції щодо обсягів державного замовлення за спеціальностями факультету на 2022р.
 4. Пропозиції щодо перспектив впровадження інноваційних розробок за науково-дослідними темами.
 5. Затвердження заходів до Тижня факультету (02.12.2021р.-07.12.2021р.).

листопад 2021р.

 1. Затвердження програм та білетів до ЕК за освітнім рівнем «магістр» денної та заочної форм навчання за спеціальностями факультету.
 2. Про результати ректорських контрольних робіт.
 3. Інформація щодо проведення Дня відкритих дверей.
 4. Обговорення проекту Правил прийому до ЗВО у 2022 році.
 5. Про результати перевірки навчальних структурних підрозділів факультету.

грудень 2021р.

 1. Затвердження складу приймальної комісії факультету на 2022 рік.
 2. Затвердження графіку проведення зимової екзаменаційної сесії.
 3. Рекомендація до друку посібників, методичних рекомендацій науково-педагогічних працівників факультету.
 4. Графік роботи професорсько-викладацького складу у січні 2022р.
 5. Про результати перевірки наповненості сайтів структурних підрозділів факультету.

січень 2022р.

 1. Обговорення Проекту функціонування структурного підрозділу у 2022-2023 н.р.
 2. Аналіз змісту форм та ефективності підвищення кваліфікації НПП факультету за 2018-2021рр.
 3. Аналіз профорієнтаційної роботи за I семестр 2021-2022н.р. та затвердження плану профорієнтаційних заходів на II семестр 2021-2022н.р.

лютий 2022р.

 1. Підготовка до підсумкової атестації студентів випускних курсів за ОС «бакалавр».
 2. Затвердження програм та тестових завдань для вступних випробувань у 2022р.
 3. Про підготовку наукових робіт на обласний конкурс молодих вчених Миколаївської області.
 4. Про підготовку до проведення міжнародного науково-методичного семінару.

березень 2022р.

 1. Про підготовку до XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір».
 2. Про ефективність та результативність профорієнтаційної роботи викладачів факультету у 2021-2022н.р.
 3. Про результати науково-дослідницької роботи студентів під керівництвом викладачів кафедр.
 4. Рекомендація до друку навчально-методичних посібників.

квітень 2022р.

 1. Про виховну роботу викладачів кафедр факультету. Звіти кураторів І курсу про роботу.
 2. Про міжнародну діяльність кафедр факультету за 2021-2022н.р.
 3. Про результати XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір».
 4. Результати ректорських контрольних робіт.

травень 2022р.

 1. Проект структури факультету на 2022-2023н.р.
 2. Про підготовку кафедр до звітування. Затвердження рейтингу викладачів.
 3. Звітування завідувачів кафедр щодо виконання контрактих зобов’язань та функціональних обов’язків.
 4. Про готовність до проведення ДПА.
 5. Рекомендація до друку навчально-методичних посібників.

 

червень 2022р.

1. Звіт декана факультету щодо виконання посадових обов’язків та умов контракту за 2021-2022н.р.

2. Звіти голів екзаменвційних комісій за результатами підсумкової атестації 2022 р.

3. Аналіз роботи факультету за 2021-2022н.р. та перспективи на 2022-2023н.р.