Вчена рада факультету

Склад вченої ради факультету іноземної філології

2018-2019 н.р.

Голова – декан факультету, доцент Мороз Т.О.

Секретар – викладач кафедри англійської мови та літератури Нікіфорчук С.С.

Керівники структурних підрозділів:

Мироненко Т.П. – професор, завідувач кафедри англійської мови і літератури

Коч Н.В. – професор, завідувач кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Майстренко М.І. – професор, завідувач кафедри німецької філології та перекладу

Дем’яненко О.Є. – доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Заступник декана з навчально-методичної роботи – Волченко О.М., доцента кафедри германської філології та перекладу

Профорг факультету – Кордюк О.М., викладач кафедри англійської мови і літератури

Солодка А.К. – професор кафедри германської філології та перекладу

Добровольська Л.С., доцент  кафедри англійської мови і літератури

Абабілова Н.М., доцент кафедри германської філології та перекладу

Шевченко І.В., в. о. доцента кафедри англійської мови і літератури

Кирилюк С.В., старший викладач кафедри германської філології та перекладу

Голова студентської ради факультету – Дяченко О.

Студ. профорг – Пашковська Д.

 

Тематичний план засідань Вченої ради факультету

на 2018-2019 н.р.

серпень 2018р.

 1. Підведення підсумків вступної компанії 2018 року.
 2. Обговорення та затвердження структури факультету на 2018-2019 н.р.
 3. Затвердження нового складу Ученої Ради факультету іноземної філології.
 4. Про організацію навчального процесу на 2018-2019 н.р.
 5. Про регламент роботи факультету та кафедр.

 

вересень 2018 р.

 1. Затвердження планів проведення науково-практичних конференцій на 2019 рік.
 2. Затвердження плану заходів національно-патріотичного спрямування, присвячених дню захисника України.
 3. Про внесення змін до контрактів та складання додаткових угод до контрактів професорсько-викладацького складу факультету.
 4. Про організацію навчального процесу іноземних студентів у 2018-2019н.р.
 5. Про підготовку до Дня відкритих дверей факультету та Тижня професій.

 

жовтень 2018р.

 1. Про зміни до проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.
 2. Про проведення нульового контролю рівня знань студентів I курсу.
 3. Про пропозиції щодо обсягів державного замовлення за спеціальностями факультету.
 4. Про пропозиції щодо перспектив впровадження інноваційних розробок за науково-дослідними темами.
 5. Про підготовку до урочистих заходів до 20-річчя з Дня заснування факультету. Затвердження заходів до Тижня факультету (26.11.-30.11).

 

листопад 2018р.

 1. Затвердження програми та білетів до ЕК за освітнім рівнем «магістр» денної та заочної форм навчання.
 2. Про результати ректорських контрольних робіт.
 3. Інформація щодо проведення Дня відкритих дверей.
 4. Обговорення проекту Правил прийому до ВНЗ у 2019 році.
 5. Про результати перевірки структурних підрозділів факультету.

 

 

грудень 2018р.

 1. Затвердження складу приймальної комісії факультету на 2019 рік.
 2. Затвердження графіку проведення зимової екзаменаційної сесії.
 3. Рекомендація до друку посібників, методичних рекомендацій викладачів.
 4. Графік роботи професорсько-викладацького складу у січні 2019р.
 5. Про результати перевірки наповненості сайтів структурних підрозділів факультету.

 

січень 2019р.

 1. Обговорення Проекту функціонування структурного підрозділу в 2019-2020 н.р.
 2. Аналіз змісту форм та ефективності підвищення кваліфікації викладачів факультету за 2015-2018рр.
 3. Аналіз профорієнтаційної роботи за I семестр 2018-2019н.р. та затвердження плану профорієнтаційних заходів на II семестр 2018-2019н.р.

 

лютий 2019р.

 1. Підготовка до підсумкової атестації студентів випускних курсів.
 2. Затвердження програм та тестових завдань для вступних випробувань у 2018 р. на ступінь «бакалавр» та «магістр».
 3. Про підготовку роботи на обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області.
 4. Про підготовку до проведення міжнародного науково-методичного семінару.

 

березень 2019р.

 1. Про підготовку до XII Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір».
 2. Про ефективність та результативність профорієнтаційної роботи викладачів факультету у 2018-2019н.р.
 3. Про науково-дослідницьку роботу студентів під керівництвом викладачів кафедр.
 4. Рекомендація до друку навчально-методичних посібників.

 

квітень 2019р.

 1. Про виховну роботу викладачів кафедр факультету. Звіти кураторів І курсу про роботу.
 2. Про міжнародну діяльність кафедр факультету.
 3. Про результати XII Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір».
 4. Результати ректорських контрольних робіт

травень 2019р.

 1. Проект структури факультету на 2019-2020н.р.
 2. Про підготовку кафедр до звітування. Затвердження рейтингу викладачів.
 3. Звітування завідувачів кафедр щодо виконання умов контракту.
 4. Про готовність до проведення ДПА.
 5. Рекомендація до друку навчально-методичних посібників.

 

червень 2019р.

1.Звіт декана факультету щодо виконання посадових обов’язків та умов контракту за 2018-2019н.р.

2. Звіти голів екзаменвційних комісій за результатами підсумкової атестації 2019 р.

3.Аналіз роботи факультету за 2018-2019н.р. та перспективи на 2019-2020н.р.