Вчена рада факультету

Склад вченої ради факультету 

2023-2024 н.р.

Голова – в.о. декана факультету, доцент Мороз Т.О.

Секретар – викладач кафедри германської філології Нікіфорчук С.С.

Керівники структурних підрозділів:

Рускуліс Л.В. – професор, завідувач кафедри української мови і літератури

Мироненко Т.П. – професор, в.о. завідувача кафедри германської філології

Карсканова С.В. – ст. викладач, в.о. завідувача кафедри спеціальної освіти

Профорг факультету – Кордюк О.М., викладач кафедри германської філології

Солодка А.К. – професор кафедри германської філології

Баркасі В.В. – доцент кафедри германської філології

Дем`яненко О.Є. – доцент кафедри германської філології

Добровольська Л.С. – доцент  кафедри германської філології

Середа І.В. – доцент кафедри спеціальної освіти

Голова студентської ради факультету – Калинкіна К.

Предстаник студактиву факультету – Дімова М.

 

Тематичний план засідань Вченої ради факультету

на 2023-2024 н.р.

серпень 2023р.

 1. Підведення підсумків вступної компанії 2023 року.
 2. Обговорення та затвердження структури факультету на 2023-2024 н.р.
 3. Затвердження нового складу Ученої Ради факультету.
 4. Про організацію навчального процесу у 2023-2024 н.р.
 5. Про регламент роботи факультету та кафедр.

вересень 2023р.

 1. Затвердження планів проведення науково-практичних конференцій на 2023-2024 н.р.
 2. Затвердження плану заходів національно-патріотичного спрямування, присвячених дню захисника України.
 3. Про внесення змін до контрактів та складання додаткових угод до контрактів професорсько-викладацького складу факультету.
 4.  Про підготовку до Тижня професій факультету.

жовтень 2023р.

 1. Про проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2023-2024 н.р.
 2. Про проведення нульового контролю рівня знань студентів I курсу ДФН.
 3. Пропозиції щодо обсягів державного замовлення за спеціальностями факультету на 2024р.
 4. Пропозиції щодо перспектив впровадження інноваційних розробок за науково-дослідними темами.
 5. Затвердження заходів до Тижня факультету (02.12.2023р.-07.12.2023р.).

листопад 2023р.

 1. Затвердження програм та білетів до ЕК за освітнім рівнем «магістр» денної та заочної форм навчання за спеціальностями факультету.
 2.  Інформація щодо проведення профорієнтаційних заходів “Абіткрієнт 2024”.
 3. Обговорення проекту Правил прийому до ЗВО у 2024 році.
 4. Про результати перевірки навчальних структурних підрозділів факультету.

грудень 2023р.

 1. Затвердження складу приймальної комісії факультету на 2024 рік.
 2. Затвердження графіку проведення зимової екзаменаційної сесії.
 3. Рекомендація до друку посібників, методичних рекомендацій науково-педагогічних працівників факультету.
 4. Графік роботи професорсько-викладацького складу у січні 2024р.
 5. Про результати перевірки наповненості сайтів структурних підрозділів факультету.

січень 2024р.

 1. Обговорення Проекту функціонування структурного підрозділу у 2024-2025 н.р.
 2. Аналіз змісту форм та ефективності підвищення кваліфікації НПП факультету за 2020-2023рр.
 3. Аналіз профорієнтаційної роботи за I семестр 2023-2024н.р. та затвердження плану профорієнтаційних заходів на II семестр 2023-2024н.р.

лютий 2024р.

 1. Підготовка до підсумкової атестації студентів випускних курсів за ОС «бакалавр».
 2. Затвердження програм та тестових завдань для вступних випробувань у 2024р.
 3. Про підготовку наукових робіт на обласний конкурс молодих вчених Миколаївської області.
 4. Про підготовку до проведення міжнародного науково-методичного семінару.

березень 2024р.

 1. Про підготовку до XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір».
 2. Про ефективність та результативність профорієнтаційної роботи викладачів факультету у 2023-2024н.р.
 3. Про результати науково-дослідницької роботи студентів під керівництвом викладачів кафедр.
 4. Рекомендація до друку навчально-методичних посібників.

квітень 2024р.

 1. Про виховну роботу викладачів кафедр факультету. Звіти кураторів І курсу про роботу.
 2. Про міжнародну діяльність кафедр факультету за 2023-2024н.р.
 3. Про результати XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір».

травень 2024р.

 1. Проект структури факультету на 2024-2025н.р.
 2. Про підготовку кафедр до звітування. Затвердження рейтингу викладачів.
 3. Звітування завідувачів кафедр щодо виконання контрактих зобов’язань та функціональних обов’язків.
 4. Про готовність до проведення ДПА.
 5. Рекомендація до друку навчально-методичних посібників.

 

червень 2024р.

1. Звіт декана факультету щодо виконання посадових обов’язків та умов контракту за 2023-2024н.р.

2. Звіти голів екзаменвційних комісій за результатами підсумкової атестації 2024 р.

3. Аналіз роботи факультету за 2023-2024н.р. та перспективи на 2024-2025н.р.