Шевченко І.В.

 

Шевченко Ірина Вікторівна

ORCID ID: Шевченко Ірина Вікторівна/Shevchenko Iryna Viktorivna

Google Scholar: Ірина Вікторівна Шевченко

E-mail: shevchenko2011@gmail.com

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри англійської мови і літератури

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук/доктор філософії в галузі освіти (теорія і методика професійної освіти 13.00.04)

Базова освіта: вища за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська), кваліфікація: вчитель англійської мови і зарубіжної літератури

Тема дисертації: «Педагогічні умови організації самостійної іншомовної діяльності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів», 2007, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти )

Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0084078

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Історія основної мови.
 2. Практична граматика.
 3. Практичний курс основної мови.
 4. Практичний курс другої мови.
 5. Аналітичне читання.

 

Наукова та організаційна робота:

 • відповідальна за профорієнтаційну роботу на філологічному факультеті і на кафедрі англійської мови і літератури

Підвищення кваліфікації:

 У рамках проекту MultiED університет Тарту (м.Тарту, Естонія) Курс на мудл “Contentand Language Integrated Learning for Tertiary Education” (5 Модулів) (https://moodle.ut.ee/my/) з 18.05 – 26.06. 2020 (з отриманням сертифікату )

Основні публікації:

Монорафії:

 1. Т.М.Степанова, І.В. Шевченко. Підготовка студентів до навчання дітей дошкільного віку іноземної мови. Монографія. К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 192 с.
 2. Колективна монографія Баркасі В.В., Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. та інші «Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки студентів  в Україні та закордоном» – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2020. – с.219

Навчально-методичні праці:

 1. В.В. Баркасі, І.В.Шевченко І.В., О.М.Кордюк «Методичні рекомендації з домашнього читання для розвитку усного та писемного мовлення за книгою Джейн Остін «Гордість та упередження» для студентів I курсу відділення «Іноземні мови». Миколаїв: МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2008. – 82 с.
 2. В.В. Баркасі, І.В.Шевченко Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи студентів за книгою Джин Вебстер “Довгоногий дядечко” (аналітичне читання). Миколаїв: МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2009. – 67с. 
 3. Шевченко І.В. «Методика навчання англійської мови на початковому етапі (від 4-х до 6-ти років). Миколаїв, 2015. – 96с.
 4. Шевченко І.В. Історія основної мови (для самостійної роботи студентів). Миколаїв, 2017. – 164с.
 5. Шевченко І.В., Кордюк О.М. Практичний курс основної мови (англійська). Для самостійної роботи студентів 1 курсів. Миколаїв, 2019. Ч. 2. – 202с.
 6. Шевченко І.В., Кордюк О.М. «Практичний курс основної мови» для студентів 3 курсу. Лексико-граматичні завдання для самостійної роботи і самоконтролю». Миколаїв, 2020. – 160с.

Статті у наукових фахових  виданнях:

 1. Іноземна мова як навчальний предмет. Збірник наукових праць Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – Одеса: ПДПУ м.. К.Д.Ушинського, 2006. – С.143-147 (фахове видання).
 2. Метод проектів у процесі організації самостійної роботи з іноземної мови студентів педагогічних факультетів. Збірник наукових праць Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2006. – С.139-143 (фахове видання).
 3. Навчання англійської мови дітей 4-го року життя в дошкільних закладах освіти. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського /Збірник наукових праць/ Випуск 11.- Одеса, 2000. – С.23-27 (фахове видання).
 4. Особливості навчання англійської мови дітей старшого дошкільного віку. Науковий вісник Миколаївського державного університету: Збірник наукових праць. – Спецвипуск: Педагогічні науки. – У 2-х т. – Т. 1. – Миколаїв: МДУ, 2008. – С.238-244 (фахове видання).
 5. Підготовка дітей до читання та письма англійською мовою в дошкільних навчальних закладах. Науковий вісник Миколаївського державного університету: Збірник наукових праць. – Спецвипуск :Педагогічні науки. – У 2-х т. – Т. 2. – Миколаїв: МДУ, 2008. – С.259-264 (фахове видання).
 6. Використання транскрипції в навчанні англійської мови дітей старшого дошкільного віку.Науково-методичний, інформаційно-освітній журнал „Вересень”, № 3-4 (44-45). –  Миколаїв,  2008. – С.32-36 (фахове видання).
 7. Використання елементів системно-комунікативного методу під час навчання англійської мови дітей старшого дошкільного віку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць.. – Вип..9(19). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С.209-212 (фахове видання).
 8. Особливості навчання дітей англійської мови на початковому етапі. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 56. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – С.163-167 (фахове видання).
 9. Особливості навчання англійської граматики дітей віком від 4-х до 6-ти років. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць – Випуск 1.37 – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2012. – 2012. – С435-437 (фахове видання).
 10. «Особливості навчання аудіювання дітей віком від 4-х до 6-ти років за допомогою театрально-ігрової діяльності». – Наукові записи. – Випуск 119. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: РРВ КПДУ ім. В.Винниченка, 2013. – С.411-415 (фахове видання).
 11. Особливості навчання аудіювання дітей віком від 4-х до 6-ти років на заняттях з англійської мови. Науковий вісник. Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського.  1.41 (93). Том І. – 2013. С.224-227(фахове видання).
 12. «Культура мовлення майбутніх вчителів англійської мови». Наукові записи. – Випуск 128. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014. – С.511-514 (фахове видання).
 13. «Дослідження понять «дискурс» і «текст» у сучасній лінгвістиці».Наукові записи. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) /відп.ред.проф. Г.В.Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2014. – Кн..2. – С.284-287 (фахове видання).
 14. «Проблеми підготовки майбутніх фахівців до навчання англійської мови дітей дошкільного віку». Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : збірник наукових праць. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – С.171-174 (фахове видання).
 15. «Навчання діалогічного мовлення в умовах змішаної форми навчання на факультетах іноземних мов вищих навчальних закладів України». Наукові записи. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) /відп.ред.проф. Г.В.Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2015. – Кн..2. – С.284-287 (фахове видання).
 16. «Основні переваги використання змішаної форми навчання у процесі підготовки сучасних фахівців вищих навчальних закладів України». Наукові записи. – Випуск 129. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2015. – С.511-514 (фахове видання).
 17. «Формування професійно-творчої особистості майбутнього фахівця з англійської мови в умовах змішаного навчання». Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць /за ред. Т.М. Степанової. – № 2 (49) травень 2015. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2015. – С.212-216 (фахове видання).
 18.  18.The main advantages of blending learning in future English teachers’ training in Ukrainе. Global International Scientific Analytical Project: Educational Sciences: periodical scientific journal. Great Britain, London June 23-30. 1916. Gisup.
  Р. 35–36. (ОЄСР)
 19. The use of blended learning in the process of training contemporary specialists in foreign languages in higher education establishments of Ukraine. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psycology, Budapest. 2016. IV (49), Issue: 103, P. 46–48. (ОЄСР)
 20. Independent work of the first year students of foreign departments of Ukrainian universities with the aim of forming their grammatical skills while learning the course “Practice of oral and written speech” in the conditions of blended learning. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psycology. Budapest, 2017. V. (55), Issue: 127, P. 41–43. (ОЄСР)
 21. Independent work of the first year students of foreign departments of Ukrainian universities while learning the topic «Sequence of Tenses. The Inderect speech” in the conditions of blended learning. International journal of innovative technologies in Social Science. Dubai, UAE. 2017, May 31. № 6 (22), Vol. 4, June. Р. 5–8. Multidisciplinary scientific edition Indexed by: Index Copernicus International, Научная библиотека Library.ru (ОЄСР)
 22. Independent work of the first year students of foreign departments of Ukrainian universities with the aim of forming their grammatical skills while learning the course “Practice of oral and written speech” in the conditions of blended learning. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psycology. Budapest, 2017. V. (55), Issue: 127, P. 41–43. (ОЄСР)
 23. Independent work of the first year students of foreign departments of Ukrainian universities while learning the topic «Sequence of Tenses. The Inderect speech” in the conditions of blended learning. International journal of innovative technologies in Social Science. Dubai, UAE. 2017, May 31. № 6 (22), Vol. 4, June. Р. 5–8. Multidisciplinary scientific edition Indexed by: Index Copernicus International, Научная библиотека Library.ru (ОЄСР)

24.The methodology of content and language integrated learning (CLIL) in modern methodical and scientific literature of native and foreign scholars. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, 2018. VI (67), Issue: 163, May. Р. 51–52. (ОЄСР)

 1. Advantages of using CLIL methodology in the process of future English language teachers’ study in contemporary higher educational establishments of Ukraine. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Budapest, 2018. VI (70), Issue: 170. Р. 52–54. (ОЄСР)
 2. Implementation of content and language integrated learning (clil) in the process of teaching «Practical grammar of the English language» for the 1st year students of higher educational establishments of Ukraine. Science and Education a New Dimension. Pedagogy a Psychology. Hungary, 2019. VII (78), Isuue: 196, May. P. 38–41. (ОЄСР)
 3. Використання методики clil у процесі вивчення теми «modal verbs» студентами факультетів іноземної філології ЗВО України. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. Hungary, 2020. VIII (38), Issue: 230, June. P. 68 –70. (ОЄСР)
 4. Імплементація методики clil під час викладання «Практичного курсу англійської мови» для студентів 3 курсів філологічних факультетів ЗВО України і умовах дистанційного та змішаних форм навчання. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. Hungary, 2020. VIII (42), Issue: 242, Dec. P. 44 – 47. (ОЄСР)
 5. Implementation of the methodology of content and language integrated learning clil in the process of teaching history of the English language for the future English teachers. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – Вип.29. Том 4. – С.110-115. (Фахове видання України категорії Б)
 6. Implementation of clil methodology in teaching Practical English course for the 3rd year students of philological faculties at higher educational establishments of Ukraine in the conditions of distant and blended learning future. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – Вип.34. Том 5. – С.170-176. (Фахове видання України категорії Б).