ПРОЄКТ MultiEd

Сайт проєкту

Ми у соцмережах:

Facebook — увійдіть або зареєструйтеся

Webinar “Implementation Challenges of current Erasmus+: Capacity Building of Higher Education and other Cooperation Projects during the War in Ukraine”

The National Erasmus + Office in Ukraine held a webinar “Implementation Challenges of current Erasmus+: Capacity Building of Higher Education and other Cooperation Projects during the War in Ukraine” with the support of the Ministry of Education and Science of Ukraine (02.06.2022). The meeting was attended by CBHE project representatives. The MultiEd project team also participated in the meeting. Our team is grateful for clear recommendations, comprehensive support of project executors in such a difficult time.

To learn more about the event, visit the link https://erasmusplus.org.ua/novyny/4230-vebinar-vyklyky-vprovadzhennia-diiuchykh-proiektiv-erazmus-rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity-ta-inshykh-proiektiv-spivpratsi-na-period-voiennoho-stanu-v-ukraini-02062022-onlain.html

We believe in Ukraine, every citizen, the Armed Forces of Ukraine, partners and work together for the result to win! Everything is and will be Ukraine!


Зустріч із представником Міністерства освіти та науки України державним експертом Експертної групи з питань вищої освіти та освіти дорослих Мариною Мругою

19 листопада 2021 року відбулась зустріч учасників проєкту MultiЕd із представником Міністерства освіти та науки України державним експертом Експертної групи з питань вищої освіти та освіти дорослих, Мариною Мругою із питань розробки стратегії багатомовної освіти для кожного університету – бенефіціару проєкту. МНУ представляли декан філологічного факультету Тетяна Мороз та менеджер проєкту, завідувач кафедри англійської мови і літератури Тетяна Мироненко.

Менеджери проєкту представили свій заклад вищої освіти та поділилися перспективою розробки концепції у кожному закладі вищої освіти з урахуванням «Концепції Нової української школи» та інших нормативних документів щодо мовної освіти в Україні.

Марина Мруга поділилася досвідом щодо вивчення, викладання та використання англійської мови у ЗВО на основі «Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти». Концепція була розроблена з урахуванням завдань сучасної іншомовної освіти, модернізаційних процесів в освітньому просторі України, національних цілей удосконалення викладання, вивчення і використання англійської мови та нагальних потреб сучасних учасників навчального процесу.


Стажування в Естонії

Протягом 25-29 жовтня 2021 р. тривав навчальний візит старших викладачів кафедри англійської мови і літератури Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського О. Щербакової та І. Шевченко в Нарвському коледжі Тартуського університету, Естонія. Захід відбувався під егідою проєкту Erasmus+ KA2 «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції/MultiEd» й мав на меті ознайомлення з упровадженням методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в закладах початкової, середньої та вищої освіти Естонії.

Навчальний візит організовано в трьох містах Естонії – Таллінні, Тарту та Нарві. У ході зустрічі з естонськими колегами закладів початкової та середньої освіти ст. викладачі О. Щербакова й І. Шевченко ознайомилися з підходами в CLIL, а саме: мовне занурення й багатомовна освіта, що усебічно використовуються в Естонії; взяли участь у семінарі з обміну досвідом «Навчальна програма підготовки вчителів у Нарвському коледжі та безперервна підготовка вчителів без відриву від роботи в Естонії» в Нарвському коледжі Тартуського університету.

Репрезентація теоретико-практичного досвіду викладачів під час Міжнародної конференції з ELT«Тенденції та проблеми CLIL та ELT” уможливила ознайомлення з сучасними дослідженнями щодо використання методики CLIL у країнах світу.

Доповіді закордонних учених із тем «Мовна освіта в умовах пандемії: отримані уроки, виклики та можливості», «CLIL та компетенції: щасливе подружжя», «CLIL у Великобританії: вивчення мов від початкової до вищої освіти», «Цифрові технології у підготовці майбутніх учителів англійської мови», «До інклюзивної педагогіки в ELT: чому? як?» «FUNology: як зробити цікавим навчання промовляння під час вивчення англійської мови», «Налаштування вчителів на успіх за допомогою десяти чудових, відкритих та безкоштовних засобів навчання» стали свідченням ефективного застосування методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) під час навчання англійської мови у світі. Магістральним також стало висвітлення проблеми застосування методики (CLIL) в умовах змішаної та дистанційної форм навчання.


Участь команди МНУ у проміжному підсумковому засіданні партнерів-учасників проєкту MultiEd

8 червня 2021 р. відбулося онлайн проміжне підсумкове засідання партнерів-учасників проєкту Еразмус + 610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції» (MultiEd). Члени консорціуму обговорили питання закупівлі обладнання (Світлана Запольських, Запорізький національний університет), фінансовий звіт (Тартуський університет, Крістіан Клаукс), плани подальшої реалізації проекту (Олександра Головко, Тартуський університет) та досягнення в рамках робочих пакетів проєкту: затвердження оновлених навчальних програм та їх пілотування (WP2), пілотування нових курсів, розроблених у рамках проєкту (WP3), підготовка та пілотування електронного курсу для вчителів (WP4), дослідження мовної ситуації (WP5), контроль якості реалізації проєкту (WP6), розповсюдження інформації щодо результатів імплементації проєкту (WP7), та питання менеджменту (WP8).

Менеджер проєкту Тетяна Мироненко та адміністратор проєкту Леся Добровольська звітували про реалізацію проєкту у МНУ, здобутки команди та представили звіт щодо виконання робочого пакету з розповсюдження інформації по результатам імплементації проєкту (WP7).

Учасники команди МНУ продовжують працювати над реалізацією проєкту та оновленням курсів «Second Language Acquisition», «Infomedia Literacy and Critical Thinking», «Academic Writing Essentials for BA students», «ESL Academic Writing for MA students», «Academic Writing for Research», «Content Language and Integrated Learning for BA students», «CLIL Methodology in the Context of Educational Technologies», «Culture. Language. Society», «CLIL E-Course».


Оновлення навчальних курсів з Академічного письма

Програми Eразмус + спрямовані розширити межі професійних знань та компетенції викладачів і студентів, і дисципліна академічне письмо не є виключенням. Нові курси з академічного письма зосереджені на розвитку та вдосконаленні умінь та навичок письма шляхом підвищення обізнаності щодо практики та якості письма в університеті. Процесом розробки курсів керує Крістіна Каллас, науковий співробітник Тартуського університету, Нарвcький коледж.

Курси “Academic Writing Essentials”, “Academic Writing” та “Research Skills and Academic Writing” для різних освітніх рівнів – бакалаврський, магістерський, доктор філософії, передбачають формування у студентів навичок академічної культури та грамотності, академічного письма, необхідних для успішного провадження науково-дослідницької та науково-навчальної роботи в університеті, та озброює їх необхідними знаннями щодо особливостей академічної комунікації.

Курси передбачають, що всі знання здобуті студентами за три модулі стануть запорукою для написання академічних текстів та власних досліджень англійською мовою.

Команду МНУ представляли завідувач кафедри англійської мови і літератури, менеджер проєкту MultiEd, доктор філософії у галузі освіти, доцент Мироненко Т.П., та адміністратор проєкту MultiEd, доктор філософії у галузі освіти, доцент Добровольська Л.С.


Розробка курсу «Засвоєння другої мови»

31 березня 2021 року розпочалася робота над розробкою навчальної програми курсу «Засвоєння другої мови». Цей курс розробляється в рамках проекту Erasmus + 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP «Розвиток потенціалу викладачів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції в Україні (MultiEd)».

Засвоєння другої мови є факультативною дисципліною циклу професійних курсів програми для підготовки майбутніх учителів іноземних мов. У розробці курсу «Засвоєння другої мови» беруть участь партнери з восьми українських університетів (Запорізький національний університет, Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського, Черкаський національний університет, Полтава, Національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Горлівський інститут іноземних мов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Прикарпатський національний університет) на чолі з Іриною Задорожною, яка є керівником команди.

Доктор Елізабет Віландер (Астонський університет, Велика Британія), яка відповідає за процедуру розробки курсів, ділиться своїм досвідом та консультує українських партнерів консорціуму MultiEd.

Команда партнерів має розробити програму курсу «Засвоєння другої мови». Вже проведено три засідання. Теми модулів, їх теоретичні та практичні компоненти, а також цілі та результати навчання вже визначені, обговорені та схвалені усіма членами команди. Команду МНУ представляли викладачі кафедри англійської мови і літератури доктор філософії у галузі освіти, доцент Баркасі В.В. та викладач Кордюк О.М.

Попереду ще багато роботи, але злагоджена та продуктивна робота команди партнерів доводить, що розробка курсу «Засвоєння другої мови» буде завершена у запланований термін, до 15 травня.


Модернізація Навчальної Програми

У рамках реалізації європейських проектів Erasmus+ КА2 «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України (MultiEd)» 31 березня та 7 квітня 2021 року відбулися вебінари, присвячені обговоренню структури сілабусу для нового навчального курсу, що базується на методиці CLIL «Сultural Anthropology and Linguistic Diversity».

Модератором вебінарів виступила доктор Сью Гартон, професор з прикладної лінгвістики Астонського університету та почесний професор МНУ. В обговоренні взяли участь представники українських університетів – учасників проєкту MultiEd.

Партнери проєкту визначили мету, зміст та структуру нового курсу. Усі учасники дійшли висновку, що сучасною і доречною назвою курсу слід вважати «Мова, культура, суспільство». На наступних зустрічах учасники планують представити робочі розробки навчальних матеріалів для обговорення. Команду МНУ представляли викладачі кафедри англійської мови і літератури доктор філософії у галузі освіти Шевченко І.В. та доктор філософії у галузі освіти Щербакова О.Л.


Прямий зв’язок з Астонським університетом

Кафедра англійської мови і літератури активно займається роботою в рамках реалізації європейських проєктів програм Erasmus+ та продовжує підтримувати міцні зв’язки у галузі співпраці із провідним університетом Великобританії – Астонським університетом.

Третього березня викладачі кафедри англійської мови та літератури взяли участь у методичному онлайн-семінарі, ініційованому доктором Сью Гартон, професором з прикладної лінгвістики Астонського університету та почесним професором нашого університету, який відбувся у форматі онлайн-конференції на платформі Webex. Основна мета семінару – шляхи вдосконалення професійних компетенцій майбутніх вчителів іноземних мов. Сью Гартон винесла на обговорення методичні питання щодо підходів, методів та принципів у викладанні іноземних мов у закладах вищої освіти.

Доктор Сью Гартон поділилася власним досвідом з викладання англійської мови як іноземної, а також ознайомила з поглядами представників TESOL, відомих методистів з прикладної лінгвістики Тома Фаррелла, Діка Олрайта, Джудіт Хенкс та Енн Бернс.

Під час онлайн-співпраці обговорювались сучасні методи та прийоми викладання англійської мови для формування професійної компетенції. Одне з питань вебінару було присвячено принципам навчання, які були висвітлені у відео Джека Річардса, професора, відомого вченого з навчання англійської мови.

Тетяна Мироненко, модератор онлайн-семінару, та викладачі кафедри англійської мови і літератури наголосили на важливості співпраці з Астонським університетом, розпочатої в рамках проекта Tempus та спін-оф проекту – MultiEd. Це підтверджує стійкість та важливість питань, порушених у рамках онлайн-семінару.

Методологічний онлайн-семінар пройшов в атмосфері відкритості і мав дискусійний характер.

Проведений захід сприятиме модернізація вищої освіти, а саме поліпшенню підготовки вчителів іноземних мов відповідно до сучасних вимог та подальшої співпраці з Астонським університетом.


Вебінари з оновлення освітньо-професійних програм від експертів НАЗЯВО й Еразмус + офісу в Україні та представниками європейських університетів

11 лютого 2021 року відбулася онлайн-зустріч українських партнерів консорціуму проєкту Еразмус+ КА2 «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України (MultiEd)» із запрошеними експертами: Іриною Золотарьовою (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти) та Жанною Талановою (Національний Еразмус+ офіс в Україні).  Від українських партнерів участь взяли 58 учасниками з 8 вишів: Запорізького національного університету, Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Полтавського національного педагогічного університету, Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаського державного педагогічного університету», Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Вебінар був присвячений обговоренню нагальних потреб українських вишів щодо вирішення питань, пов’язаних із оновленням освітньо-професійних програм бакалаврського та магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 014.02 «Середня освіта».

Ірина Золотарьова, член НАЗЯВО, презентувала типову структуру освітньо-професійної програми, пояснила кореляцію між загальними та спеціальними компетенціями та результатами навчання, висвітлила специфіку наповнення програм курсами, наголосила на важливості створення матриці відповідності між курсами, компетенціями та результатами навчання.

Жанна Таланова, представник НЕО в Україні, детально зупинилась на призначенні силабусу (орієнтованості на студента), його структурі та відповідності освітньо-професійній програмі.

Представники вишів визначили наступні дії відповідно завдань проєкту.

18 лютого 2021 року представники команди Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського взяли участь у вебінарі з  європейськими партнерами  проєкту щодо розробки освітніх програм та створення силабусів. Доктор Елізабет Віландер і доктор Сюзан Гартон, професори Астонського університету (Великобританія) представили свій досвід забезпечення якості освітньо-професійної програми та необхідності узгодження програм з університетською стратегією, співпраці роботодавців, викладачів і студентів. Елізабет Віландер детально зупинилася на принципах розробки програм та пояснила співвідношення між курсами та результатами навчання.

Доктор Крістіна Каллас (Естонія),  експерт з питань освіти, поділилася досвідом та принципами укладання силабусів  у Тартуському університеті. Ютта Римарчик, представник Гейдельберзького педагогічного університету (Німеччина) презентувала компетентності навчання, особливості планування навантаження, структурування силабусу, завдання, зміст курсу та програмні результати навчання.

У процесі дискусії українські партнери розповіли про шлях модернізації освіти в українському просторі, зокрема складання освітніх програм і силабусів. Діалогічне спілкування партнерів виявило наступні кроки реалізації проєкту MultiEd.


Мікроурок – формування професійної компетентності

Протягом двох днів, 16-17 грудня, проведено міжнародний лінгвістичний марафон у межах проєкту «Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and Europian Integration» (MultiEd) Програми ЄС Erasmus+, одним із завдань якого є розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземної мови з метою модернізації освітнього процесу в Україні та подальшої інтеграції в європейський освітній простір. Цей захід – завершальний етап міжнародного он-лайн стажування з курсу Content and Language Integrated Learning for Tertiary Education (SVNC.TK.199), що розпочато 18 травня 2020 року.

Захід організовано менеджером проєкту Олександрою Головко (Тартуський університет, Естонія), в якому учасники консорціуму – представники Великобританії (Sue Garton, Elizabeth Wielander, Mana Morris-Adams), Німеччини (Anna Golubeva) та Естонії (Urve Aja, Irene Käosaar) – стали модераторами. Викладачі українських університетів, ґрунтуючись на методиці мікровикладання, що виникла в 60-х–70-х рр. у США й складається з мікроуроків, презентували власні напрацювання. Під час реалізації такої форми роботи учасники лінгвістичного онлайн-марафону продемонстрували різноманітні інтерактивні й комунікативні методи з використанням предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL). В запропонованих мікроуроках усі мали змогу спробувати себе в ролі студентів. Кожен мікроурок передбачав оволодіння студентами низкою професійних знань й опанування навичками з теоретичних та практичних дисциплін відповідно до навчального плану підготовки фахівців.

В онлайн-марафоні брали участь викладачі кафедри англійської мови і літератури Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського – завідуюча кафедри Тетяна Мироненко, доценти Леся Добровольська, Ірина Шевченко, Олена Щербакова, викладач Світлана Нікіфорчук. До участі в заході приєдналася декан філологічного факультету доцент Тетяна Мороз. Кожен учасник заходу отримав сертифікат Тартуського університету про підвищення кваліфікації в межах трьох кредитів.

Учасники консорціуму отримали великий теоретико-практичний досвід, із яким готові поділитися з колегами, адже он-лайн за два дні проведено 73 мікроуроки з різних дисциплін, які студенти засвоюють протягом навчання в університеті на всіх рівнях.

Приємним залишається факт продовження співпраці з університетом Астон (м. Бірмінгем, Великобританія), зокрема, доктором наук, почесним доктором МНУ імені В. О. Сухомлинського Сью Гартон.


Online meeting

On June 10 within the framework of Erasmus + Project MultiEd the team met online to discuss what had been done so far and arrange further steps to achieve our tasks implementation.

#Erasmus+#MultiEd+

NationalErasmus+Office in Ukraina&HERE team


Back-to-school

As our students would say we have “passed the equator” in our learning sessions of Curriculum development seminar – we’ve already had three of the planned five ones. We feel like students again – lectures (webinars), seminars (discussions), individual work (reading articles preparing for the “lesson”), doing homework, making efforts to meet the deadline and then awaiting evaluation (constructive, helpful feedback) and satisfaction from being praised.

Three weeks of hard work. But we are the most diligent, the most motivated “students” ready to analyze, match and enhance the curricula, to implement our European partners` best practices at our universities to make them closer to meet European standards. Our task is intellectually challenging and not a simple one as we have to find the way to apply the general European principles to Ukrainian context.

But we have the best “teachers”, who show real commitment and dedication. During these three weeks we’ve had the opportunity not just to see but to feel their desire to share with us their experience in Curriculum development.
We highly appreciate the moderators of the seminar: Christopher Wilson, Dr. Elisabeth Wielander, Dr.Sue Garton (Aston University, Birmingham, UK), Dr. Kristina Kallas, Anne Kivimäe (Tartu University Narva College), Prof. Dr. Hans-Werner Huneke (Heidelberg University of Education), who introduced us to the general principles of curriculum design in their universities, gave real-life examples from foreign language teaching curricula, presented their good practices on the curriculum development process, explained how curriculum is designed, who should be involved in its enhancement, how the feedback can be integrated into the development process, described different stages of curriculum development. Our European partners also presented their approaches and methods to quality management and quality assurance, introduced quality monitoring procedures, suggested institutions and experts from different fields that can be in curriculum quality assurance based on their own experience. They underlined the necessity for student involvement in curriculum improvement through student feedback.
We also want to express our gratitude to Kateryna Suprun, a representative of Ukrainian Ministry of Education, and Zhanna Talanova (Erasmus Ukraine Office) who raised the issue of the relevance and applicability of the general principles to Ukrainian and each university context, which is the most challenging one and needs careful reflection.

We are grateful for the interesting, informative, elaborated, well organized seminar and are looking forward to the next learning sessions.

Viktoria Barkasi and Curriculum Development MNU Team


The MultiEd Team: Goes Above and Beyond

The MultiEd team keeps working on the realization of the project achieving the objectives set. Currently, online meetings and seminars is our format of work.

A number of sessions and webinars are conducted in May and June.

The first opened issue was devoted to the principles of curriculum design and standards. The partners of MultiEd shared with their examples of curriculum as well as with general principles to Ukrainian and each university context.

The moderators of the seminar are Christopher Wilson (Aston University, Birmingham, UK), Dr. Kristina Kallas (Tartu University, Narva College, Estonia), Kateryna Suprun (Ministry of Education and Science, Ukraine) and Zhanna Talanova (National Erasmus+ Office in Ukraine).

At the same time a number of seminars started – the main issue is the implementation of the Content and Language Integrated Learning methodology into the educational process within the objectives of the project.

CLIL training is held via Web platform Moodle at Tartu University and presupposes the introducing of flipped classroom technology. The course comprises of five modules. Each member of MultiEd team has an access to the online modules to watch the presentations, video and read the literature recommended that will facilitate further group discussion in interactive workshops.

The moderators of the seminar are Dr.Sue Garton (Aston University, Birmingham,UK) and Dr. Elizabeth Wielander (Aston University, Birmingham,UK).

The MultiEd team highly appreciates the moderators of both seminars.

Tetyana Myronenko and MultiEd Team


MultiEd Kick-Off Meeting

Zaporizhzhia National University hosted a kick-off meeting for the partner universities of the project “Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European/ MultiEd” Erasmus + programme KA2 – Higher Education Capacity Building (610427-EPP) -1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP) on February 12– 14, 2020.

The European delegations were represented by: the Coordinator and General Manager of the Project – Kristjan Klauks (Tartu University, Estonia); Associate Dean for External Relations, Reader in Applied Linguistics (TESOL) School of Languages and Social Sciences, Co-Director Centre for Language Research at Aston University (CLaRA) – Dr. Susan Garton (Aston University, UK); Teaching Associate, Centre for Language Research at Aston University (CLaRA) – Dr. Elizabeth Wielander (Aston University, UK); representatives from Heidelberg University of Education (Germany) – professor Dr. Hans-Werner Huneke, rector of the university, Dr. Stefanie Witzigmann and Leonie Exarchos.

The aim of the meeting was to introduce educational establishments and their achievements, investigate the challenges in the standards and quality of higher education-qualifications between the members of consortium. European partners as well as Ukrainian project participants shared principles of curricullum design, the structure and priorities of organizing the educational process and research at their universities in terms of the Bologna Process with the consortium members. The partners discussed the expectations of further work in the project, general principles of the project implementation, methodology and preparation of the project survey and compiled a plan for future meetings.

У Запорізькому національному університеті 12–14 лютого 2020 року відбулася координаційна зустріч (kick-off meeting) партнерів проєкту «Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції України» програми Erasmus+ KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти (610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP).

Європейськї делегації на зустрічі представляли: менеджер проєктів Тартуського Університету (м.Тарту, Естонія), грантхолдер у консорціумі – Крістіан Клаукс; представники Астонського Університету (м.Бірмінгем, Великобританія); – доктор Сюзан Гартон, заступник декана із зовнішніх зв’язків, викладач із прикладної лінгвістики (TESOL) Школи мов та соціальних наук, директор центру CLaRA та викладач Елізабет Віландер; представники Гейдельберзького педагогічного університету (м.Гейдельберг, Німеччина) – професор Ханс-Вернер Хунеке, ректор університету, доктор Стефані Вітцігман і Леоні Екзаркос.

Під час зустрічі європейські партнери розповіли про принципи роботи навчальних закладів, обговорили основні напрямки, структуру і пріоритети розвитку вищої освіти в країнах – учасниках проєкту. Українські учасники проєкту поділилися здобутками організації освітньої підготовки здобувачів вищої освіти відповідно вимог Болонського процесу, та перспективою модернізації навчання у ЗВО у рамках проєкту MultiEd. Учасники консорціуму обговорили загальні принципи проєкту та узгодили основні терміни реалізації завдань на 2020 рік.


Project Team Socialization and Cultural Activities


Congratulations to Erasmus + 2019 Project Winners

MultiEd team members participated in the conference “ERASMUS+ CBHE WINNERS’ DAY: Workshop for Capacity Building for Higher Education Projects on “How to Implement your Project Successfully and Manage the Grant Funds Smoothly”” (for CBHE winners and current projects teams). The workshop was held on November 6, 2019 at Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Co-organizers: Ministry of Education and Sciences of Ukraine, Ministry of Youth and Sport of Ukraine, EU Delegation to Ukraine Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Erasmus+ Agencies from Programme Countries, National Erasmus+ Offices from Partner Countries, Programme and Partner Countries Universities.

Привітання переможців проєктів Еразмус + 2019 року.

Участь членів команди MultiEd у VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання як частина системи забезпечення якості вищої освіти», яка відбулася 6 листопада 2019 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти НАПН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Національний Еразмус+ офіс в Україні, Національні експерти з реформування вищої освіти Програми Еразмус+, Британська Рада в Україні.


MultiEd

Information about the Project “Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/ MultiEd”:
Project duration: 15 November 2019 – 14 November 2022
EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE)
Target groups: university students, school teachers

Grant holder: Tartu University
Coordinator and General Manager: Kristjan Klauks

Partnership:

 • Heidelberg University, Germany
 • Aston University, UK
 • Interlink Academy, Germany (NGO)
 • Zaporizhzhia National University, Ukraine
 • Mykolaiv National University, Ukraine
 • Cherkasy National University, Ukraine
 • Poltava National Pedagogical University, Ukraine
 • Karazin Kharkiv National University, Ukraine
 • Horlivka Institute of Foreign Languages, Ukraine
 • Ternopil Volodymur Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine
 • Ivano-Frankivsk National University, Ukraine
 • Ministry of Education of Ukraine, Ukraine
 • Teacher Association “TESOL-Ukraine”, Ukraine (NHO)

Project goals are:

 1. Curriculum of Teacher of Foreign Languages development.
 2. Education of in-service teachers (both school and university teachers, academic staff).
 3. Internationalization of education through launching CLIL-based courses and developing multilingual education strategies for UA HEIs and National Recommendations on Multilingual Higher Education.

The project’s objectives are:

 1. to train academic and professional staff teams;
 2. to review and audit all current curricula in the field of Education (BA and MA of TFLs);
 3. to update on average 14 courses for BA and MA;
 4. to deliver and evaluate courses (both new and updated through CLIL approach);
 5. to launch, pilot and introduce on a regular basis the revised curricula;
 6. to train academic and professional staff on e-course development;
 7. to develop, deliver and evaluate e-course “CLIL Methodology” for target groups;
 8. to survey public opinion on “Multilingual education in Ukraine;
  9. to embed the ideas of life-long learning and blended education with academic and professional staff;
 9. to design and deliver seminars on new pedagogical approaches, CLIL & ELT (English Language Teaching) methods, career-relevant general skills development for target groups.

Activities:

 • Curricula development and update
 • CLIL methodology and CLIL-based courses introduction
 • Launch of new courses
 • Seminars for in-service teachers
 • Development of multilingual strategies for universities

Expected results:

 1. Updated curricula are introduced
 2. New courses are launched
 3. Multilingual educational strategies are developed
 4. National Recommendations on Multilingual Higher Education developed
 5. Skills of in-service teachers are upgraded

Коротка довідка про проєкт MultiEd:

Тривалість проєкту: 15.11.2019–14.11.2022

Основні пріоритети: освіта (оновлення навчальної програми за спеціальностями “учитель/викладач іноземної мови” та впровадження нових методів викладання в навчальний процес), інтернаціоналізація, навчання протягом життя.

Партнерство:
• Гейдельберзький педагогічний університет (Німеччина),
• Астонський університет (Британія),
• Інтерлінк Академія (НУО, Німеччина),
• Запорізький національний університет,
• Миколаївський національний університет,
• Черкаський національний університет,
• Полтавський національний педагогічний університет,
• Харківський національний університет,
• Горлівський інститут іноземних мов,
• Тернопільський національний педагогічний університет,
• Івано-Франківський національний університет,
• Міністерство Освіти та науки України,
• Всеукраїнська асоціація учителів англійської мови «TESOL – Ukraine» (НУО).

Основні етапи проєкту MultiEd

1) оновлення бакалаврських та магістерських програм за спеціальністю “учитель/викладач іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська)” на основі Європейської рамки кваліфікацій. Розроблення рекомендацій щодо формування тематики та предметів програми як відповідно до законодавства України, так і стандартів Євросоюзу;

2) адаптація та впровадження передових методів викладання іноземних мов в освітній процес в Україні, серед яких інтерактивні методи, навчання з центром на учні, комунікативні методи, методологія CLIL (інтегрованого навчання предмету та мов і завдяки викладання предмету іноземною мовою із використанням спеціальних підходів) та оновлення предметів програми за допомогою впровадження цих методів;

3) упровадження університетами вибіркових дисциплін англійською мовою для студентів рівня “бакалавр”, “магістр”, “доктор філософії”, серед яких “Вступ до методології CLIL”, “Методологія CLIL”, “Засвоєння іноземної мови”, “Культурна антропологія та мовне розмаїття”, “Наукові дослідження та академічне письмо”, “Медіаграмотність”;

4) розроблення університетами власної стратегії багатомовної освіти та пропонування студентам окремих предметів англійською мовою з метою як підготовки висококваліфікованих випускників, які вільно володіють англійською мовою, так і з метою посилення рівня інтернаціоналізації університетів-партнерів та потенціалу вищої освіти взагалі. Ця стратегія стане першим кроком до швидшої інтернаціоналізації, долучення до європейського освітнього простору та підніме українські університети у світових рейтингах. Розробка рекомендацій з інтернаціоналізації вищої освіти;

5) популяризація серед учителів ідей змішаного навчання та навчання протягом життя, що буде забезпечене безкоштовними семінарами за участі європейських експертів у різних регіонах України, а також розробкою електронного курсу з підвищення кваліфікації для учителів “Методологія CLIL”. Цей курс буде розроблено спільно усіма партнерами за підтримки європейських університетів, що дозволить українським вишам якісно розробляти навчальні електронні курси в подальшому.