Навчальні програми

БАКАЛАВР

Редагування наукових, періодичних та художніх видань 221-2022 н.р.

Історія української літератури 3 курс 2021-2022 н.р.

Версифікація_теорія і практика 2021-2022 н.р.

Теоретичні проблеми літературознавства 2021-2022 н.р.

Історія української та зарубіжної літератури 2 курс 2021-2022 н.р.

Загальне мовознавство

Українська мова як іноземна

Сучасний український роман

МАГІСТР

Риторика  2021-2022 н.р.

Літературознавчий аналіз художнього тексту 2021-2022 н.р.

Історія українського мовознавства

Новітні напрями сучасної лінгвістики

Лінгвофілософія

Риторика

Дистанційне навчання в системі вищої філологічної освіти

Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах (мова)

Літературознавчий аналіз художнього твору