Навчальні програми

БАКАЛАВР

Загальне мовознавство

Українська мова як іноземна

Сучасний український роман

МАГІСТР

Історія українського мовознавства

Новітні напрями сучасної лінгвістики

Лінгвофілософія

Риторика

Дистанційне навчання в системі вищої філологічної освіти

Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах (мова)

Літературознавчий аналіз художнього твору