Навчальні програми

БАКАЛАВР

Академічна доброчесність – Усі спеціальності

Академічна доброчесність

Сучасний український роман

Сучасний зарубіжний роман

Редагування наукових, періодичних та художніх видань

Історія української літератури 3 курс

Версифікація_теорія і практика 

Теоретичні проблеми літературознавства 

Історія української та зарубіжної літератури 2 курс

Загальне мовознавство

Українська мова як іноземна

Сучасний український роман

МАГІСТР

Компаративне літературознавство_

Сучасний літературний процес

Маркетинговий менеджмент у галузі комунікативних технологій

Культура наукової мови та принципи академічної доброчесності

Риторика  

Літературознавчий аналіз художнього тексту

Історія українського мовознавства

Новітні напрями сучасної лінгвістики

Лінгвофілософія

Риторика

Дистанційне навчання в системі вищої філологічної освіти

Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах (мова)

Літературознавчий аналіз художнього твору