Навчальні програми

БАКАЛАВР

Сучасна українська літературна мова (наскрізна)

Історія української літератури (наскрізна)

Академічна доброчесність – Усі спеціальності

Університетські студії

Академічна доброчесність

Сучасний український роман

Сучасний зарубіжний роман

Редагування наукових, періодичних та художніх видань

Історія української літератури 3 курс

Версифікація_теорія і практика 

Теоретичні проблеми літературознавства 

Історія української та зарубіжної літератури 2 курс

Загальне мовознавство

Українська мова як іноземна

Сучасний український роман

Культура мовлення та профайлінг

 

Родіонова_І. Г. Літературне краєзнавство

Корпус типових навчальних програм. Дисципліни мовознавчого та історико-лінгвістичних циклів

Ситченко А. Л., Родіонова І. Г., Гурдуз А. І.  Корпус типових навчальних програм. Частина ІІ. Дисципліни літературознавчого циклу

Рускуліс, Л.В.  Ситченко А. Л.,  МхитарянО. Д. Корпус типових навчальних програм : методичний посібник. Ч. ІІІ. Дисципліни методичного циклу 

Рускуліс Л., Ситченко А., Мхитарян О. Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін методичного циклу

Родіонова, Мхитарян, Ситченко_Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін літературознавчого циклу

Рускуліс, Баденкова, Корнієнко_Корпус навчально-методичних матеріалів: МОВОЗНАВЧИЙ ТА ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЦИКЛИ

 

МАГІСТР

Компаративне літературознавство_

Лінгвофілософія

Етика ділового мовлення

Комп’ютерна лінгвістика

Корпус типових навчальних програм