Навчальні програми

БАКАЛАВР

Загальне мовознавство

Українська мова як іноземна

Сучасний український роман

Лінгвістична практика 

Навчальна педагогічна практика 

Інформаційно-евристична практика 

Виробнича практика з української мови і літератури

МАГІСТР

Історія українського мовознавства

Новітні напрями сучасної лінгвістики

Лінгвофілософія

Риторика

Дистанційне навчання в системі вищої філологічної освіти

Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах (мова)

Літературознавчий аналіз художнього твору

Виробнича практика у закладах вищої освіти 

Виробнича практика у закладах нового типу