Навчальні програми

БАКАЛАВР

Сучасна українська літературна мова (наскрізна)

Історія української літератури (наскрізна)

Академічна доброчесність – Усі спеціальності

Академічна доброчесність

Сучасний український роман

Сучасний зарубіжний роман

Редагування наукових, періодичних та художніх видань

Історія української літератури 3 курс

Версифікація_теорія і практика 

Теоретичні проблеми літературознавства 

Історія української та зарубіжної літератури 2 курс

Загальне мовознавство

Українська мова як іноземна

Сучасний український роман

 

Корпус типових навчальних програм. Дисципліни мовознавчого та історико-лінгвістичних циклів

Ситченко А. Л., Родіонова І. Г., Гурдуз А. І.  Корпус типових навчальних програм. Частина ІІ. Дисципліни літературознавчого циклу

Рускуліс, Л.В.  Ситченко А. Л.,  МхитарянО. Д. Корпус типових навчальних програм : методичний посібник. Ч. ІІІ. Дисципліни методичного циклу 

Рускуліс Л., Ситченко А., Мхитарян О. Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін методичного циклу

Родіонова, Мхитарян, Ситченко_Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін літературознавчого циклу

Рускуліс, Баденкова, Корнієнко_Корпус навчально-методичних матеріалів: МОВОЗНАВЧИЙ ТА ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЦИКЛИ

МАГІСТР

Компаративне літературознавство_

Гендерна лінгвістика

Сучасний літературний процес

Маркетинговий менеджмент у галузі комунікативних технологій

Культура наукової мови та принципи академічної доброчесності

Риторика  

Літературознавчий аналіз художнього тексту

Історія українського мовознавства

Новітні напрями сучасної лінгвістики

Лінгвофілософія

Риторика

Дистанційне навчання в системі вищої філологічної освіти

Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах (мова)

Літературознавчий аналіз художнього твору

 

Корпус типових навчальних програм