Дем’яненко О. Є.

Дем’яненко Ольга Євгенівна

ORСID  ID: Дем’яненко Ольга Євгенівна

Google Scholar: Дем’яненко Ольга Євгенівна

Email olgademyanenko@gmail.com

Посада: доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Учене  звання: доцент

Науковий  ступінь: кандидат педагогічних наук

Базова освіта: Запорізький державний університет, спеціальність «Англійська мова та література»; кваліфікація: філолог, викладач англійської мови та літератури, викладач німецької мови

 

Інформація  про  захист  дисертації:  Дисертація “Формування слухо-вимовних навичок у шестилітніх учнів у ситуації багатомовності” на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.02 – теорія і методика навчання), захист 2004 р. у Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського (м. Одеса)

Навчальні  дисципліни, які викладає: іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням

Підвищення  кваліфікації: 

– Миколаївський національний аграрний університет, 2015 р., свідоцтво про проходження стажування серія СПС № 15028 від 04.04.2015

-Міжнародне стажування «Нові технології та інновації у вищій освіті. Активне викладання та навчання» в ISMA Business Incubator, м. Рига, Латвія 01.07.2020 – 01.10.2020, свідоцтво про проходження стажування №1-22/12-20 від 01.10.2020

Наукові  публікації:

Scopus:

E-Learning Methods in Students’ Education / K.Kruty, L.Zdanevych, O.Demianenko, N.Pakhalchuk, L.Perminova, O.Garachkovska //  International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). – B Impact Factor: 5.54 | Scopus Journal: Volume-8 Issue-12. – October 10, 2019, pp.251-256. (DOI:10.35940/ijitee.L3621.1081219)

https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/Souvenir_Volume-8_Issue-12_October_2019.pdf

– у періодичних  виданнях  країн  ОЄСР:

– Формування у студентів професійної мобільності в умовах професійно орієнтованого навчання іншомовного спілкування // International Academy Journal Web of Scholar. – № 7(37), 2019. –  pp.21-25.          DOI:10.31435/rsglobal_wos/31072019/6603

– Формування професійно-мобільної особистості майбутнього педагога в сучасному освітньому просторі // Scientific Journal Virtus – №42, March, 2020. –  pp.38-41

монографії:

  • Дем’яненко О.Є. Мотиваційний культурний інтелект і кроскультурна адаптація. // Культурний інтелект: монографія / за наук. ред. А.К.Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016. – Розд. 1.3. –  С. 43-60.
  • Дем’яненко О.Є., Мороз Т.О. Полікультурна компетентність професійно успішної особистості майбутнього вчителя іноземної мови. // Проектування і розвиток професійно успішної особистості в умовах освітньо-виховного середовища університету: монографія / за заг. ред. В.Д.Будака. – Миколаїв: Іліон, 2017. – Розд. 2.1.6. –  С. 244-257.

– Дем’яненко О.Є. Психолого-педагогічні підходи до формування професійної мобільності особистості // Міжкультурна професійна комунікація: комунікативна мобільність та проблеми перекладу. Монографія / за наук. ред. А. К. Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. – С. 83-98

Навчально-методичні праці:

– Мала енциклопедія давньої англійської літератури: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / укл. О.Є.Дем’яненко, Т.І.Філіпп’єва. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 212 с. (Гриф МОН України)

– Дем’яненко О.Є. Методичні рекомендації з дисципліни «Література Великобританії» для студентів філологічних спеціальностей. – Миколаїв: МНУ, 2016. – 133 с.

– Дем’яненко О.Є., Шиян Т.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів І-ІІ курсів філологічного факультету, факультету дошкільної та початкової освіти. – Миколаїв: ФОП Нестеренко О.А., 2017. – 184 с. (http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/219)

– Дем’яненко О.Є. Методичні рекомендації для самостійної роботи з іноземної мови для студентів III курсу філологічного факультету, факультету дошкільної та початкової освіти. – Миколаїв, МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019. – 100 с. (http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/220)

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2005                     Миколаївський національний університет

імені В.О.Сухомлинського, доцент кафедри іноземних мов

2002 – 2005         Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, м. Запоріжжя,

                             викладач, доцент кафедри іноземних мов

 

НАУКОВО – ДОСЛІДНА РОБОТА

2015 – 2018       Розвиток культурного інтелекту студентів у процесі крос-культурної

                           взаємодії в  контексті глобалізації вищої освіти.

2012 – 2014      Формування крос-культурної компетентності студентів

у процесі професійної підготовки.

2005                 Формування слухо-вимовних навичок у шестилітніх учнів у ситуації багатомовності.