Інформація про надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам закладів вищої освіти

До уваги випускників!

Випускникам вищих навчальних закладів (ОР «бакалавр», «магістр»), які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на термін не менше як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, надається одноразова адресна грошова допомога у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Допомога надається випускникам денної форми навчання, які навчались за державним замовленням за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» або іншою спеціальністю і галуззю знань.

Випускники закладів вищої освіти денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули ступінь магістра за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» або іншою спеціальністю і галуззю знань за освітньою програмою зі строком навчання 1 рік 4 місяці і завершили навчання у листопаді – грудні 2021 року, уклали відповідно до пункту 1 цього Порядку договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою, включаються до списків одержувачів одноразової адресної грошової допомоги 2022 календарного року.

Документи подається випускниками до 10 жовтня.

Для отримання одноразової адресної грошової допомоги необхідно подати такі документи:

– заяву;

– договір про працевлаштування випускника вищого навчального закладу, який навчався за напрямом/спеціальністю педагогічного профілю або іншою спеціальності і галуззі знань за державним замовленням (у трьох примірниках за підписом та печаткою органу управління освітою (департаменту, управління, відділу, школи) та за підписом випускника);

– копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку, довідку (наказ) про прийняття на роботу;

– довідку з цього закладу освіти, яка підтверджує інформацію про те, що вони працюють на посаді педагогічного працівника, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти;

– копію паспорта;

– копію ідентифікаційного коду;

– копію документа про вищу освіту.

Нарахування допомоги здійснюється в університеті на підставі наказу.

Адресна грошова допомога надається один раз, в рік закінчення університету за ОР «бакалавр» чи «магістр».

Документи подаються до відділу кадрів університету (каб. № 01.116).

Термін подання документів (відповідно до наказу МОН України).

Контактний телефон: (0512) 37-88-35.