Кафедра іноземних мов

Контакти: 01. 306 ауд.,   тел. (0512) 37-88-24   E-mail: pr_lingv@ukr.net

 

Кафедру загальної та прикладної лінгвістики засновано з метою підготовки спеціалістів вищої категорії зі спеціальностей «Прикладна лінгвістика». Право на підготовку зафіксовано ліцензією на спеціальність «Прикладна лінгвістика».
Кафедра є одним із підрозділів університету, забезпечуючи на сучасному рівні підготовку бакалаврів та магістрів із прикладної лінгвістики. Сьогодні на кафедрі працюють: 1 доктор філологічних наук, 8 кандидатів філологічних наук, 1 кандидат педагогічних наук.
Викладачі кафедри проходять стажування та підвищують свій фаховий рівень у різних вищих навчальних закладах країни.