Тимчасові стандарти вищої освіти

Стандарт вищої освіти МАГІСТР 035 Філологія

Стандарт вищої освіти БАКАЛАВР 035 Філологія

Тимчасовий стандарт вищої освіти 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) БАКАЛАВР

Тимчасовий стандарт вищої освіти 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) МАГІСТР

Тимчасовий стандарт вищої освіти за І (бакалаврським) рівнем за освітньою програмою спеціальністі 014 Середня освіта (Українська мова та література) 

 Тимчасовий стандарт вищої освіти за ІІ (магістерським) рівнем за освітньою програмою спеціальністі 014 Середня освіта (Українська мова та література)

Професійний стандарт за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)”

Професійний стандарт “Викладачі закладів вищої освіти”