Тимчасові стандарти вищої освіти

Стандарт вищої освіти МАГІСТР 035 Філологія

Стандарт вищої освіти БАКАЛАВР 035 Філологія

Тимчасовий стандарт вищої освіти 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. ОП: Переклад БАКАЛАВР

Тимчасовий стандарт вищої освіти 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. ОП: Переклад МАГІСТР

Тимасовий стандарт вищої освіти 035.041 Германскі мови та літератури (переклад включно), перша – англійська ОП: Мова і література (англійська) БАКАЛАВР

Тимчасовий стандарт вищої освіти 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) БАКАЛАВР

Тимчасовий стандарт вищої освіти 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) МАГІСТР

Тимчасовий-стандарт вищої освіти 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика БАКАЛАВР

Тимчасовий-стандарт-вищої освіти 035.10 Філолгія. Прикладна лінгвістика МАГІСТР