Наука в умовах карантину: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців “Загальна та прикладна лінгвістика у колі антропоцентричних наук”

27 березня 2020 року за ініціативи кафедри загальної та прикладної лінгвістики Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського проведено щорічну заочну Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих учених «Загальна та прикладна лінгвістика в колі антропоцентричних наук». Конференція проводиться у межах планування НДР кафедри за темою «Мовна репрезентативність національної картини світу: лінгвокогнітивний, лінгвокультурологічний та комунікативний аспекти».

Цьогоріч у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні конференція відбулася в дистанційному режимі. На онлайн платформі учасники заходу в секціях дискутували про проблеми сучасного загального та прикладного мовознавства в різних аспектах: аналізували ключові поняття кроскультурної комунікації та дискурсології, розглядали питання перекладу як засобу міжкультурної комунікації, окреслювали перспективи когнітивної лінгвістики та лінгвоконцептології в контексті інноваційного розвитку лінгвістичної галузі, характеризували сучасні погляди на технології розвитку сучасної лінгводидактики, аналізували тенденції розвитку українського мовознавства.

До конференції традиційно приєдналися вищі навчальні заклади України, зокрема Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Херсонський державний університет, Маріупольський державний університет, Харківський державний університет харчування та торгівлі та ін. Програма конференції передбачає 195 наукових доповідей лінгвістичної тематики.

Під час заходу презентовано електронний збірник наукових статей за матеріалами конференції, результати якої можуть стати підґрунтям для нових наукових досліджень в галузі загального та прикладного мовознавства. Організатори конференції висловлюють подяку усім учасникам наукового заходу та сподіваються на подальшу наукову співпрацю.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *